پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۱ درصد افزایش داد.

به گزارش سرگرمی برای همه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ را از ۲.۹ درصد در گزارش ماه فوریه ۲۰۲۳ به ۳.۱ درصد افزایش داد.

همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد افزایش یافت.

این سازمان افزود که تاثیر شرایط پولی سخت به ویژه در بازارهای مسکن و اوراق قرضه همچنان محسوس است، اما فعالیت جهانی نسبتا انعطاف‌پذیر و کاهش تورم ادامه دارد و اعتماد بخش خصوصی در حال بهبود است.

این سازمان تولید ناخالص داخلی برای گروه ۲۰ را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به میزان ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرد که هر ۲ بالاتر از ۲.۶ درصد قبلی در سال ۲۰۲۴ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ بود.

رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده برای سال ۲۰۲۴ از ۲.۱ درصد در گزارش قبلی به ۲.۶ درصد بازنگری شده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد.

رشد منطقه یورو تا ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵، در مقایسه با چشم‌انداز فوریه که به ترتیب ۰.۶ و ۱.۳ درصد بود، بازبینی شده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز افزایش یافت و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴، ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵، ۴.۵ درصد باشد که از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ که قبلا برآورد شده بود صعود کرده است.

انتهای پیام