عمومی

همیشه روز توست، نه فقط یک روز 

با تبریک همه این مناسبت ها متن متن را که توسط دوستی که نویسنده اش را نمی شناسم برایم فرستاده به مادران و همسران ایران تقدیم می کنم.
«مادر امروز روز توست، مادر امروز همه گل های دنیا در مقابل گل توست، چه داوود بی رنگ و بی بو، تو می توانی از صدای لالایی خود لذت ببری و نسترن در گل مادرت را ترجیح دهی. به همه عشق ها

مادرم می‌خواست من هنرمند باشم، زمین را نقاشی می‌کردم، دریا را نقاشی می‌کردم، ستاره‌ها، ماه و ماه را نقاشی می‌کردم و بعد همه را به رنگ عشق و مادر نقاشی می‌کردم.
می خواستم دستانم را مانند نیلوفر آبی رنگ کنم، چشم ها و چشمانم را مانند گل، قلبم را مانند دریا و زیر پایم فرش کنم.

مادرم مثل خیلی از یتیمان دنیا مادر ندارم اما وسط هر ماه به ماه کامل نگاه می کنم و هستی را حس می کنم.
در باران مهربانی تو را می بینم و در سادگی چشمه ها اشک هایت را در شکنندگی گل شمعدانی دغدغه و دل های نازک تو را در صدای آبشار و امواج دریا می بینم لالایی هایت را می شنوم شما آرام باشید

مامان از روزی که رفتی عقده و زندگی در فرهنگ لغت من معنای دیگری پیدا کرد، عقده یعنی مادری و زندگی یعنی مادری.
مادر من مادر ندارم اما روز مادر را به اندازه تمام روزهای بی مادری خود احساس می کنم، شاید بیشتر از کسانی که مادر دارند.
آنهایی که مادر دارند شاید به اندازه یتیمان قدر مادر بودن را ندانند، پس امروز عشق تمام مادران دنیا را دوست دارم که گلی در دست دارند، لبخند بر لبانشان است، امیدی در دل دارند. ، من عاشق.
مادرم، امروز خوبی را در وسعت قلبت می بینم و دوستشان دارم مادر، امروز گل رز تو را می بینم و زیر فشار عقده های بی مادرمان، با کسانی که گل می گیرند، به تو می خندند. «بغض در گلو، اشک در گلو، لرزش در کلمات، دوباره می گویم. “مامان روزتا مبارک!”

* کارگر اجتماعی