عمومی

مهم‌ترین رویدادهای تاریخی بیست‌ونهم دی

آیت الله کاشانی در بحبوحه اعتراضات گسترده مردم بیانیه ای در حمایت از مصدق صادر کرد و گفت که نیات دکتر مصدق را جدی خواهد گرفت.

به گزارش سرگرمی برای همه، مهم ترین اتفاقات 31 دی ماه را در زیر ارائه می کنیم مؤسسه مطالعات تاریخ نوین ایران تو می خوانی.

بیست و هشت رویداد

سال 1299

میرزا حسن مشیرالدوله امروز به دادگاه احضار شد. سلطان احمد شاه در حین مذاکره با وی پیشنهاد تصدی صدارت را داد اما مشیرالدوله تسلیم نشد.

سال 1300

در جلسه امروز مجلس شورای ملی اختلافات شدیدی بین وی و برخی حقوقدانان بر سر اختیارات مصدق السلطنه وزیر دارایی به وجود آمد. مصدق السلطنه پس از یک سخنرانی تند بیهوش شد. قوام السلطنه نخست وزیر با حمایت از وزیر دارایی خود به مخالفان پاسخ داد و استعفا داد.

سال 1305

تعدادی از نمایندگان مجلس دولت مستوفی را استیضاح کردند. دولت نهم بهمن را برای پاسخ به این سوال تعیین کرد.

سال 1317

ابوالحسن پیرنیا (نایب السلطان) به فرمانداری فارس منصوب شد.

جواد عامری به عنوان معاون وزیر امور خارجه منصوب شد.

سال 1324

دولت ایران شکایتی را به شورای امنیت تسلیم کرده و خواستار مداخله اتحاد جماهیر شوروی در امور ایران شده است.

سال 1325

دادگاه اضطراری زمان جنگ مهاباد قاضی محمد، صدر قاضی و سیف قاضی را به اعدام محکوم کرد.

پس از محاکمه، تعدادی از ستوان های ارتش که به دموکرات ها پیوسته بودند اعدام شدند.

سال 1330

استاد دانشکده حقوق دکتر خلیل عالم به عنوان وزیر کار منصوب شد.

سال 1331

آیت الله کاشانی در بحبوحه اعتراضات گسترده مردم بیانیه ای در حمایت از مصدق صادر کرد و گفت که نیات دکتر مصدق را جدی خواهد گرفت.

اعضای فراکسیون «نهضت ملی» با صدور بیانیه ای خاطرنشان کردند که تا تصویب لایحه دکتر مصدق در مجلس تحصن خواهند کرد.

تظاهرات، اعیاد و اعتصابات مردمی در شهرستان ها به اوج خود رسیده، سه هزار حجاب خوزستان را به مقصد تهران ترک کرده است. تظاهرات زیادی در حمایت از مصدق در تبریز برگزار شد.

دکتر بقایی در جلسه امروز مجلس شورای ملی در ادامه سخنان خود در مخالفت با گسترش اختیارات به تشریح جزئیات دلایل مخالفت خود پرداخت. باکو در همان جلسه از جبهه ملی استعفا داد. در همین جلسه دکتر شایگان توضیحات مفصلی در مورد دلایل ماندن در اپوزیسیون ارائه کرد. در نهایت طرح اختیارات دکتر مصدق با ۶۷ رای موافق در مقابل ۵۹ رای موافق با تبصره زیر در مجلس تصویب شد. وی افزود: قوانین مصوب هر سه ماه یکبار برای تصویب به مجلس ارائه شود.

انتهای پیام: