علمی و پزشکی

معمای مرموز ترین بنای جهان حل شد؛ با مصر باستان مرتبط است

استون هنج

برف و چیدمان سنگ ها مظهر سال است که به کمک آن می توانستند نظم روزها، هفته ها و ماه های سال را حفظ کنند.

اما این تقویم مانند تقویم های امروز ما نبود. این تقویم بر اساس تقویم سالانه بود. مصریان باستان از تقویم شمسی استفاده می کردند که در آن ماه و سال بر اساس حرکت خورشید محاسبه می شد. هر هفته ده روز بود و هر سال تعداد ماه ها بیشتر از امروز بود.

استون هنج چیست؟

استون هنج

این حلقه ای از رخنمون ها یا ستون های سنگی عظیم در دره سالزبری ویلتشایر در جنوب غربی انگلستان است.

این میراث فرهنگی از دوران ماقبل تاریخ باقی مانده است که سنگ های آن در سال قبل از میلاد در این مکان قرار گرفته است. حدود 2500

مردم در ایام خاصی از سال از این بنای تاریخی دیدن می کنند. چرخش تابستان و زمستان، زمانی که خورشید در یک راستا با فاصله بین سنگ ها قرار می گیرد.

تحقیقات جدید چه می گوید؟

مصر باستان

این مطالعه توسط پروفسور تیموتی دویل، استاد تاریخ در دانشگاه بورنموث انجام شد.

او می گوید که ممکن است استون هنج از فرهنگ مصر باستان الهام گرفته شده باشد، زیرا مصریان باستان از تقویم خورشیدی برای تعیین روز و ماه رسمی استفاده می کردند.

تقویم شمسی بر اساس اعتدال های شبانه زمستان و تابستان و بهار پاییز محاسبه می شود، این زمانی است که هر سال خورشید با سنگ های خاصی مطابقت دارد.

درویل گفت: «این تقویم مستقیماً جواب داد.

هر یک از 30 سنگ سرسنی یک روز از ماه را به صورت حلقه نشان می دهد، هر ماه سه هفته و هر هفته 10 روز داشت.

46: