عمومی

فعالیت ۹ مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق در همدان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، حمیدرضا الوند در یک کمیسیون تخصصی ظهر شنبه با اشاره به فعالیت های سازمان بهزیستی اظهار داشت:

الوند خاطرنشان کرد: خدمات مشاوره ژنتیک و خدمات مشاوره ژنتیکی ، آموزش قبل از ازدواج ، آموزش خانواده ، آموزش والدین ، ​​اجرای طرح طلاق ، همکاری با دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره ، ارائه خدمات مشاوره روانشناسی به 1480 خط مشاوره از طریق مراکز این یکی از خدماتی است که در زمینه پیشگیری به مناطق ارائه می شود.

مدیرکل بهزیستی استان همازکایین اضافه کرد. فعالیت 93 مرکز مداخله خانواده در حوزه اجتماعی: کاهش طلاق ، کمک های اجتماعی و خط 123 مداخلات تخصصی ، فعالیت خانه های امن و مراکز درمانی ، فعالیت مراکز کمک رسانی در خدمت مردم است. حامد از آنها سود می برد.

الوند افزود. وی ادامه داد: در معاونت مشارکت های مردمی کمک و مساعدت به اهدا کنندگان ارائه می شود و برای مشتریان بیمه شده کمک ، مسکن و شغل ارائه می شود.

حمیدرضا الوند بابیان گفت: ثبات ازدواج و کار ، پایه و اساس اطمینان از یک زندگی پایدار است. ازدواج و کار دو مؤلفه است. آه تو می توان از آن برای معاینه افراد استفاده کرد.

او اضافه کرد. با علاقه گرفتن از تدوین برنامه های عملیاتی متناسب با قابلیت های بین بخشی ، قابلیت های دستگاه ها ، اهداف ، می توان هنگام تهیه یک برنامه کارآمد ، بهره وری بیشتری به برنامه ها داد.

الوند همچنین گفت: تمام اقدامات لازم برای ایجاد مراکز مثبت زندگی انجام شده است که این مراکز در طول هفته رفاهی افتتاح شده و برای خدمات رسانی به مشتریان آماده خواهند بود. “تسهیل دسترسی گروه های هدف به خدمات رفاهی ، توزیع عادلانه خدمات ، ارائه تعدادی خدمات. در یک مرکز ، کانون خانواده ، خدمات گسترش و آموزش ، برنامه های جدید متناسب با الزامات جدید روز ، حذف مراحل موازی ، کاهش هزینه های خدمات و تسهیل بازخورد از خدمات مثبت خواهد بود. مزایای مراکز زندگی

مدیرکل بهزیستی استان همدان افزود: هفته بهزیستی امسال چهلممین سالگرد سازمان بهزیستی خواهد بود ، بنابراین سعی خواهیم کرد برنامه ریزی کنیم کم اهمیت برنامه ها و خدمات مناسب فعلی – برنامه های جدید مانند “مراکز زندگی مثبت” ، “مراکز جامع درمان” و غیره. بهبود معتادان به مواد مخدر نیز به جراحی نیاز دارند.