فاطمی: دانشجویان غربی بر پیشانی افکار عمومی جنایات رژیم صهیونیستی را ثبت کردند

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دانشجویان غربی به عنوان پیشتاز افکار عمومی حرکت‌های آگاهی بخشی را پیش گرفتند و در حقیقت سعی کردند در پیشانی افکار عمومی جنایت ررژیم صهیونیستی را ثبت و ضبط کرده و آن را محکوم کنند.

احمد فاطمی در گفت وگو با سرگرمی برای همه با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به دانشجویان حامی مردم فلسطین در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا، بیان کرد: جنبش  دانشجویان در سراسر دنیا، یک جنبش پیشرو و آرمان گراست. در قضیه جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و رفح بیداری دانشجویان را در آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی شاهد بودیم. دانشجویان به عنوان پیشتاز افکار عمومی حرکت های آگاهی بخشی را پیش گرفتند و در حقیقت سعی کردند در پیشانی افکار عمومی این جنایت را ثبت و ضبط کرده و آن را محکوم کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: در همه جای دنیا این اصل حاکم است که اگر جنبش دانشجویی، یک جنبش دانشجویی مستقل باشد و به دور از گرایشات خاص گام برداشته و به عبارت دیگر پیاده نظام هیچ جریان سیاسی خاصی نباشد، بدون تردید می تواند یک جنبش حق طلب و آرمان گرا باشد و برای حقوق شهروندی جامعه و در جهت ارتقای ارزش ها و کرامت جامعه، برای اسلامیت جامعه و برای جمهوریت جامعه به موقع موضع گیری انجام دهد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جنبش دانشجویی می تواند در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع، در عرصه فرهنگ بهترین و مهم‌ترین مواضع را اتخاذ کند؛ اتفاقی که اکنون در دانشگاه‌های ایالات متحده رخ داده و شاهد موضع گیری حق طلبانه جنبش های دانشجویی و آگاهی بخشی به جوامع غربی پیرامون جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی هستیم.

انتهای پیام