اجتماعی

سیلاب دوای درد کم‌آبی تالاب‌ها نیست

رئیس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان تهران پس از وقوع سیل اخیر در تهران گفت. «در حال حاضر این سیلاب ها نه عاملی برای بهبود وضعیت تالاب ها هستند و نه نتیجه مثبتی از پر شدن آنها دارند.

امیرعباس احمدی در گفت وگو با سرگرمی برای همه. وی با اشاره به انجام مطالعات تقاضای آب رودخانه های استان تهران از ارتفاعات دیزین تا انتهای خلیج علیخان باند با کمک دانشگاه شهید بهشتی و نمونه رودخانه جاجرود در دو سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال 2018 نیز در حال انجام است. و روشن شد. این تقاضای آب بر اساس مدل های جدید آب و بیولوژیکی با ترکیبی از تقاضای آب است. بررسی و تصمیم گیری فوری، روزانه و سالانه آب، اطلاعات به هیئت آب وزارت نیرو ارسال و در دستور کار قرار گرفت. تعیین توزیع آب مورد نیاز طبق قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با تخصیص وزارت نیرو.

او اضافه کرد: بر اساس آخرین اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست، رودخانه جاجرود هنوز در جلسات شورای آب برای تخصیص نیاز آبی مطرح نشده است تا سازمان حفاظت محیط زیست تاییدیه نیاز آبی را در سه مورد دریافت کند. خشکسالی، نرمال و خشکسالی از سوی وزارت نیرو هنوز هیچ اطلاعیه ای از سوی سازمان نداریم. خروجی سدها بر اساس تعیین تقاضای آب برای حفظ مداوم این جریان برای حفظ حداقل شرایط اکولوژیکی رودخانه جاجرود توزیع می شود.

احمدی گفت: با توجه به مطالعات انجام شده بر روی رودخانه فصلی علیخان بند. شورای آب وزارت نیرو در این زمینه مطالعاتی انجام داده است. اداره کل محیط زیست استان تهران درخواست دسترسی به این مطالعات را برای بررسی تلفیق آنها با مسائل زیستی کرد تا در صورت عدم تلفیق با مسائل زیستی، درخواستی برای تامین نیاز آبی این رودخانه فصلی ارائه کنند.

رئیس اداره محیط زیست طبیعی و حفاظت محیط زیست استان تهران تامین آب لازم برای پایداری آب رودخانه را برای سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو بسیار مهم دانست و افزود: کیفیت و کمیت آب بسیار مهم است. با ارزش در جریان بارندگی های شدید اخیر که در حالت گل و لای بود، به یکباره حجم زیادی آب وارد سدها و تالاب ها شد، اما به دلیل کوتاه بودن مدت و سرعت زیاد بارندگی ها، خسارات ناشی از سیل بیش از منتفع می شود، بنابراین نمی تواند تالاب را از وضعیت خشکسالی خارج کند زیرا در مدت کوتاهی تالاب، مخازن و سدها تخلیه می شود، اما گل و لای با سیل در روزهای آینده ته نشین می شود و این منجر به عقب نشینی تالاب می شود.

احمدی به بارندگی های مداوم و تداومی اشاره کرد و توضیح داد. اگر بارندگی ها در فصول مختلف کوتاه و پایدار نباشد و در ارتفاعات ریالی به صورت برف و یخ باشد، آب حاصله به تدریج وارد تالاب ها و توده های آبی می شود. استان. در درازمدت اگر آب به تدریج بدون فرسایش خاک و گل و لای وارد تالاب شود، بدون شک به نفع این تالاب خواهد بود، اما نمی توان گفت که به صورت سیلابی کاملاً مفید هستند.

وی تاکید کرد. «قبل از بارندگی‌های اخیر، بسیاری از تالاب‌ها و سدها از کمبود آب رنج می‌بردند. در مقایسه با گذشته حجم سدها نیز بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. با کاهش حجم آب، تراکم جمعیت افزایش می یابد، اکسیژن داخل سدها کاهش می یابد و احتمال تلف شدن برخی از آبزیان در این رودخانه ها وجود دارد. به عنوان نمونه سیل اخیر در منطقه لار تلفات جانی داشته است چرا که گل و لای و سنگ همراه با گل و لای باعث افزایش کدورت رودخانه ها می شود و زمانی که کدورت رودخانه ها از حد معینی بالاتر می رود جانداران آبزی را به خطر می اندازد.

احمدی به دیگر آثار مخرب این سیل اشاره کرد و توضیح داد: زمانی که سیل با گل و لای وارد سیستم آبی می شود، حتی می تواند اثرات مخربی بر سدها داشته باشد. گردشگران در مسیر رفتن به رودخانه ها و آبگیرها خطرات جانی و مالی را تهدید می کنند و نه تنها به آبزیان موجود در آب آسیب می رسانند. باعث شستشو و فرسایش بستر رودخانه ها می شود و می تواند شرایط طبیعی رودخانه ها را تغییر دهد و همچنین منجر به تخریب خانه ها و ساختمان های موجود در مسیر سیل می شود.

او اضافه کرد: وی ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی و تغییرات اکولوژیکی در کشور، سیل در مقاطع خاصی رخ می دهد و این خطرات به دلیل شکل و شدت بارش ها حالت سیلابی و مخرب به خود می گیرد. اگر رسوبات به مرور زمان ته نشین نشوند و دوره آبی خوبی داشته باشیم، این سیلاب ها برای حفظ شرایط اکولوژیکی آب چندان مفید نیستند که البته به احتمال زیاد به دلیل شرایط فعلی و افزایش دما است. در روزهای آینده تبخیر آب را از دسترس خارج می کند و فقط گل و لای می ماند و گل و لای در بستر رودخانه و تالاب باقی می ماند.

احمدی به میزان آب از دست رفته ناگهانی بر اثر این سیل اشاره کرد و گفت: وی افزود: در شرایط افزایش سیلاب و خطر سد، این احتمال وجود دارد که وزارت نیرو برای رهاسازی بخشی از آب موجود، سدها را بازگشایی کند.

او اضافه کرد: وی ادامه داد: در حال حاضر این سیلاب ها عاملی برای بهبود وضعیت تالاب ها نبوده و تاثیر مثبتی بر سیلابی شدن باتلاق ها ندارد، زیرا این سیلاب ها با حمل گل و مواد معلق و تقریباً خطراتی را به همراه دارد. 50% گل و لای با آنها وارد مجموعه آبی می شوند.

رئیس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان تهران بررسی تالاب ها را در شرایط عادی دانست و گفت. مقدار کمی. به عنوان مثال، تالاب سد علیخان در یک نقطه اصلاً آب نداشت و اکنون ناگهان پر از آب شده است، اما تبخیر و لرزش به مرور زمان باعث از بین رفتن آب می شود.

احمدی درباره تاثیر سیل در مناطق ریزگرد گفت. احتمال مرطوب شدن این مناطق وجود دارد که در کوتاه مدت از تشکیل گرد و غبار جلوگیری می کند اما این وضعیت ادامه نخواهد داشت. از نظر حفظ شرایط آبی و نیاز آبی تالاب ها نباید به سطح آب آنها بسنده کنیم، زیرا پس از مدتی آب موجود از بین می رود و مرداب دوباره خشک و مستعد ایجاد گرد و غبار می شود.

او اضافه کرد: اصل بر حفظ پایداری اکولوژیکی تالاب ها است. باید بتوانیم تقاضای آب در حوضه های آبریز منطقه را به حدی افزایش دهیم که در شرایط خشکسالی هم اگر چنین اتفاقی بیفتد، حداقل آب وجود داشته باشد تا منطقه به کانون ریزگردها تبدیل نشود.

احمدی توضیح داد: منشأ از بین رفتن خلاءهای کوچک در اثر طغیان تالاب ها به تاریخچه محل بستگی دارد. اگر مرداب قبلاً به دلایلی غرقاب شده و زهکشی شده باشد، رشد میکرو گرده می تواند به صورت زیر باشد: با آبیاری مجدد تالاب جلوگیری می شود. به عنوان نمونه سد علیخان یک تالاب فصلی است، بنابراین احیای پوشش گیاهی این منطقه ضروری است و نمی توان تنها به محدوده تالاب اکتفا کرد.

او اضافه کرد: بیشتر کانون های ریزگردها مراکزی هستند که در آنجا برداشت مواد معدنی صورت گرفته یا آب فصلی تخلیه شده است. این کانون ها پس از خشک شدن به کانون های کوچک گرد و غبار تبدیل می شوند.

رئیس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان تهران به لزوم حفظ حداقل شرایط آبی اشاره کرد و گفت. علاوه بر استفاده از حق آبه و بهره برداری کشاورزی در برخی مناطق، باید حداقل سطح آب را حفظ کنیم. یعنی با حفظ حداقل سطح آب به خشکسالی نخواهیم رسید.

احمدی در پایان درباره کانون های ریزگرد در تهران گفت. به همین دلیل باید پوشش گیاهی را احیا کنیم تا زمین به حالت طبیعی خود برگردد، البته اگر تالاب خشک باشد، پتانسیل تبدیل شدن به کانون ریزگردها را دارد.

انتهای پیام