اجتماعی

روزنامه جمهوری اسلامی: مشارکت در انتخابات شوراها 10تا 20 درصد است/ بازنگری قوانین ضروری است

آخرین واقعیت این است که در انتخابات 1400 شورای بزرگان ، آرای نامعتبر از آرا of نامزدها بیشتر شد. از 1،565،370 رأی انتخابات شورای شهر تهران ، 1،515،450 رأی فعال و 413،920 رأی باطل وجود دارد. فقط اولین نفر در لیست 21 نامزد کمی بیشتر از آراots نامعتبر است و بقیه پس از این آرا هستند. به عبارت دیگر ، آرای نامعتبر از آرای 20 عضو شورای شهر تهران بیشتر است.

واقعیت تلخ دیگر این است که میزان مشارکت کلی در انتخابات شورای عالی 10 تا 20 درصد بوده است. این بدان معناست که 80 تا 90 درصد واجدین شرایط از انتخابات شورای بزرگان چشم پوشی می کنند ، در نتیجه فقط کسانی که با حداقل حمایت 10 تا 20 درصد حمایت می شوند به عضویت شورا در می آیند.

واقعیت تلخ سوم این است که در تعدادی از شهرها و نواحی ، اعضای شورا توسط افرادی انتخاب شده اند که به اقدامات دروغین یا حتی برای خرید رای در مبارزات انتخاباتی روی آورده اند. گریم بالای زنان با هزینه بالا هزینه بالای اعلامیه ، پوستر ، پوستر و سایر توزیع ها از دیگر ابزارهایی بود که برخی از زنان برای عضویت در شوراها داوطلبانه استفاده می کردند ، مانند محافل رقص و رقص ، شام و قوانین بهداشتی تاج شکستن. در این کارزار تعدادی از نامزدهای شورای بزرگان در برخی از شهرها و مناطق شرکت داشتند.

واقعیت تلخ دیگر ورود افراد دارای پست های منفی ، پست های غیرقابل قبول به شوراهای برخی از شهرها و مناطق است. اگرچه این افراد از نظر قانونی صلاحیت ندارند ، اما آنها می توانند از طریق اقدامات فرازمینی و خارج از كشور وارد انتخابات شوند و آنها از طریق پولشویی و تبلیغات دروغین در انتخابات پیروز شدند.
نادیده گرفتن این واقعیت های تلخ و بی تفاوت خطرات و تهدیدهای زیادی را متوجه جامعه انقلابی اسلامی ما می کند که خلاص شدن از آن بسیار دشوار خواهد بود. فسادهای زیادی که اکنون در سراسر کشور مشاهده می شود ، دستگیری بسیاری از اعضای شورا در شهرهای مختلف در سال های اخیر و دادگاه ها نتیجه این سهل انگاری است.

23302