دریای خزر باید از طریق کریدور شمال به جنوب به قشم و خلیج فارس متصل شود

به گزارش خبرگزاری سرگرمی برای همه هرمزگان، محمود نظر نیا در این زمینه اظهار کرد: در اولین رویداد بین المللی همتایابی اقتصاد دریا محور، پیرو تفاهم نامه‌ای که بین اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور و دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور برقرار شده بود اولین مرکز مطالعات راهبردی توسعه اقتصاد دریا محور راه اندازی شد.

وی افزود: دیگر اقدامی که در راستای کمک به اقتصاد دریا محور انجام شده است راه اندازی اولین مرکز بین المللی توسعه کسب و کار دریایی است.

نظرنیا تاکید کرد: این دو مرکز به عنوان بازوی مشورتی، فکری و علمی دبیر خانه شورای عالی توسعه صنایع دریایی هستند و در کنار آن‌ها آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی ماهر را در دستور کار قرار خواهند داد.

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی موجود در جزیره قشم و موقعیت‌های استراتژیک جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی ویژه‌ای که در این منطقه وجود دارد به عنوان هاب انرژی و هاب اقتصاد دریا محور می‌تواند نقش خوبی را در توسعه دریامحور ایفا کند.

رئیس اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور با اشاره به اهمیت تلاش برای توسعه اقتصاد دریا محور، گفت: حلقه مفقوده در توسعه اقتصاد دریا محور در وهله اول امکانات زیرساختی و لجستیکی است.

وی با بیان اینکه حوزه لجستیکی و حمل و نقل دریایی می‌تواند موقعیت خوبی را برای جمهوری اسلامی فراهم کند، تاکید کرد: کریدور شمال و جنوب باید در ایران تکمیل شود تا بتوانیم در کمترین زمان مراودات تجاری خود را با کشورهای منطقه به سرانجام برسانیم و از این مزیت بین‌المللی نهایت استفاده را ببریم.

وی خاطرنشان کرد: با ظرفیت حمل و نقلی که در این کریدور وجود دارد می‌توانیم یک پیوند اقتصادی بین کشورهای حاشیه دریای خزر با قشم و خلیج فارس ایجاد کنیم.