عمومی

خواستگاری یا سوداگری؟ – سرگرمی برای همه

داشتم با یکی از مشتری ها مشورت می کردم که منشی دفترچه ای از اسامی مشتری را به من نشان داد و اشاره کرد و به من گفت که مشتری بعدی می خواهد من بلافاصله کارش را بردارم. بعد از چند دقیقه، پنجاه و صد سال، پیرزن با سه دختر نوجوان وارد اتاق شد، وقتی عصبانی شد و شروع به گریه کرد، حرفی نزد، دختر که از بقیه بچه ها بزرگتر بود، به مادرش داد. آب و دستمال سفره مادرش را ادامه داد و گفت: گفت:

آقای وکیل. من پسرخاله ای دارم که سال ها خواستگار من است و هر چقدر هم که بزرگ ترها به او توصیه می کردند که دست از کار بکشد و بگذارد من درس بخوانم و زندگی اش را ادامه دهم، او تا چند ماه پیش گوش نمی کرد. به بهانه عیادت پدرم در خانه آمون دوباره خواستگاری را پیش آورد، پدرم که از مخالفت من مطلع بود گفت مینا چه بگوید… ناگهان سادک شروع به تهدید و فریاد کرد… پدرم به خاله ام زنگ زد. صحبت کردن پسرم سادک ناگهان شروع به شکستن شیشه های اتاق کرد و… خواهرم بدون اینکه ما متوجه شویم با 110 تماس گرفت و دقایقی بعد پس از رسیدن ماشین پلیس و گزارش پلیس به همه گفتند بیایند در پلیس. برای پر کردن فرم شکایت …

تو کلانتری بودیم که خاله و شوهر خاله ام وارد شدند و با مامانم صحبت کردند… صادق قول میده دیگه مزاحمش نشه و شما هم رضایت بدید تا قضیه اینجا ختم به خیر بشه، خودش رو دراز کرد. دست داد و گفت: گفت این گوشی زیاد زنگ میزنه پدرجون نوشت… وقتی گوشی رو برداشتم پدرم با عصبانیت و ناراحتی گفت که معلومه از حرفش راضی نیست. این بار تا دفعه بعد اگر اشتباهات زیادی کرد مرا ببخش. من خودم با این ویلچر و عصا او را می کشم.

در حیاط کلانتری بودیم که سادیک به پلیس گفت. «می‌خواهم این دختر را از دست مادرش که مواد مخدر می‌فروشد نجات دهم. خود مینا می داند که مادرش از کیف دستی اش برای حمل مواد مخدر و فروش رابطه جنسی به جوانان محلی استفاده می کند. از تعجب خشک شده بودم و می خواستم دهانم را باز کنم که ناگهان یکی از پلیس ها هجوم آورد، در گوش رئیس پلیس، رئیس بلافاصله دستور داد مادرم را دستبند بزنند…

صبح روز بعد مادرم به اتهام حمل مواد مخدر به زندان رفت و بعد از بیست روز بازداشت یکی از همسایه ها خوش برخورد بود و برای آزادی مادرم سند گذاشت و بعد از آزادی مادرم نزد مأموران رفتیم. که آن شب گزارش نوشت.سادیک با نقشه قبلی برای مامان دمپایی درست کرد و… ما هم کاری نکردیم که این حرف ها برای توجیه مامان کافی است، دیروز که حکم اعدام صادر شد، ما هم اقدامی نکردیم. متوجه شدم فهمیدن پی بردن: که دادگاه دفاعیات مادر را نپذیرفت…

پس از بررسی سند صادره و دستور قاضی مبنی بر اجرای احکام، متوجه شدم که کار انجام شده و تا زمانی که مادرمینا به زندان مراجعه نکند، اقدام موثر و برنامه ریزی شده ای صورت نگرفته است، اما پس از این مرحله می توانم برای او وثیقه الکترونیکی درخواست کنم.

مطابق ماده 56 به بعد قانون مجازات اسلامی، نفع محکوم به حبس جایگزین از جمله حبس الکترونیکی مشروط به شرایطی مانند جلب رضایت شاکی یا پرداخت خسارت و یا به موجب ماده 58 است. نیمی از مدت حبس بیش از ده سال در زندان سپری شده است یا تعیین یک سوم حبس با حبس کمتر از ده سال که به پیشنهاد دادستان یا قاضی قابل اعمال است.

برای مادر مینا با داشتن شوهر معلول و چند فرزند تحمل یک سوم زندان سخت و دشوار بود، بنابراین تنها راه ممکن برای کوتاه کردن این مسیر موافقت معاون دادستان به عنوان رئیس اجرای حکم بود. جنایی. مجازات در صورت درخواست و سپس دوره اجباری الکترونیکی بنابراین مادر مینا برای انجام تشریفات قانونی ابتدا خود را به زندان معرفی کرد تا پس از این مرحله مقدمات اعمال کاهش کیفیت توسط وی فراهم شود. تهیه خواهد شد.

در دیدار با معاون محترم دادستان، شرایط سخت خانواده محکوم از جمله از کارافتادگی پدر فرزندان، شرایط تحصیلی فرزندان، گواهی بهزیستی در شرح وضعیت اقتصادی و زندگی محکوم و… با کمک و مساعدت او تصمیم گرفته شد تا مادر مینا پس از چندین مرخصی، بقیه دوران زندان خود را با دستبند الکترونیکی بگذراند.

نکته حقوقی

ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد:

در جرایم تعزیری درجه پنجم تا هشتم، دادگاه می تواند محکوم علیه را با رضایت وی در محل تعیین شده تحت کنترل سامانه(های) الکترونیکی قرار دهد.

تبصره – دادگاه می تواند در صورت لزوم محکوم علیه را مشمول اقدامات کنترلی یا قرارهای مقرر در تعلیق بازداشت قرار دهد.

در حال حاضر قانون تخفیف مجازات (دو برنامه اضطراری تخفیف مجازات) مصوب 1398 دو تبصره زیر را به این ماده اضافه کرده است که عبارتند از:

تبصره 2: حكم اين ماده در مورد مجازاتهاي درجه دو، سه و چهار پس از تحمل يك چهارم حبس قابل اعمال است.

تبصره 3- مقام قضائی می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای اقدامات نظارتی این ماده یا سایر آیین‌نامه‌ها که به موجب آن متهم یا محکوم علیه تحت نظارت الکترونیکی، سازمان زندان و کنترل امنیتی و تربیتی قرار دارد، استفاده کند. حوادث کشور آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مردادماه امسال دستورالعمل جدیدی در خصوص استفاده از مهارهای الکترونیکی ابلاغ شد که از نکات قابل توجه این دستورالعمل، تعریف مشخص حرکت زندانی بر خلاف دستورالعمل قبلی که فقط شعاع; جابجایی محکوم له مشخص شده طبق دستورالعمل داده شده مسیر لازم است و نقاط جغرافیایی که محکوم بیشتر وقت خود را در آنجا سپری می کند باید به قاضی اجرای احکام اعلام شود.

وکیل-شیراز

6565