عمومی

حمله به بیمارستان!! کجایند مدعیان حقوق بشر

بدون تردید وجدان آگاه جامعه بشر در طول تاریخ شاهد رنج‌ها و آلام مردمان مظلومی است که تحت ستمِ مسحوران قدرت یک روز خوش ندیده‌اند، تاریخ شاهد غم و اندوه مردمانی است که سال‌ها غبارِ اندوه و ملال بر رخسار آنها نقش گرفته. انسان امروز شاهد جنایات و جرایمی است که حتی در قالب جنایات جنگی و جرم علیه انسانیت هم تعریف نمی‌شود و این خود بهترین دلیل است بر این امر که در بُعد جهانی و جامعه‌ی بین‌الملل امکان تعریف برخی واژگان میسور نبوده،تنها می‌توان به برخی مصادیق رفتارهای خلاف انسانیت اشاره کرد.

برخی رفتارها و اقدامات اتخاذ شده از سوی کشورهای درگیر جنگ همواره موضوع بحث جامعه بین‌المللی بوده،چنین رفتارهایی را در قالب جنایات جنگی یا جرم علیه بشریت مستحق کیفر و واکنش بین‌المللی شناخته اند.

از موافقتنامه لندن در ۱۸ اوت ۱۹۴۵ که پیرو تهاجمات نیروهای رایش و تجاوزات مکرر این ارتش به حریم انسانی در هنگامه‌ی جنگ جهانی دوم سبب ایجاد اندیشه‌ی تعریف کیفری سنگین بر مرتکبین برخی جرایم ارتکابی در جنگ ها و مخاصمات شد تا اساسنامه ضمیمه موافقتنامه ۸ اوت منعقده در لندن بین کشورهای مقابله کننده با آلمان هیتلر ، سعی و تلاش جامعه جهانی بر آن بوده که با ارایه‌ی تعریفی جامع از این دسته جرایم،مانع اتخاذ چنین رفتارهایی در مخاصمات کشورها شوند.

ماده c ۶ آن موافقتنامه به مصادیق جنایات جنگی مانند کشتار دسته جمعی و برده‌گیری اشاره دارد.

اساسنامه دیوان کیفر بین‌الملل نیز در مقدمه و ماده ۵ به چهار دسته از جرایم به عنوان جنایت علیه بشریت اشاره دارد. ژنوساید،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و تجاوز سرفصل جرایمی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر بین الملل است.در مفاد اساسنامه این دسته از جرایم با عبارتی مانند؛ خطرناکترین جرایم مرتبط با کل جامعه بین المللی،بی رحمانه‌ترین جرایمِ قابل تصور که وجدانِ بشری را دچار شوک می‌کند آمده.

بدون تردید جنایات جنگی قدیمی‌ترین گروه از چهار دسته این جرایم است جنایات جنگی از آغاز ظهور حقوق کیفری به عنوان جرایم داخلی موضوع مجازات و واکنش حاکمیتی بوده است این دسته از جرایم در اوایل دهه ۱۹۲۰ در لایزپیک بر اساس ماده ۲۲۸ تا ۲۳۰ معاهده ورسای برخی از سربازان آلمانی را به دلیل اقدامات ناقض قوانین و عرف جنگی محکوم کرد. این جرایم در نظام‌نامه‌های لاهه و کنوانسیون ژنو و یا اساسنامه رم و یا منشور نورنبرگ آمده است ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفر بین الملل نیز در چند بند جنایات جنگی را تعریف مصادیق آن را قید می‌کند که بند ب این ماده با عنوان؛ دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین‌الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی به مصادیق این جنایات اشاره دارد.

علیرغم این که رژیم صهیونیستی اساسنامه دیوان کیفر را نپذیرفته اما با توجه به این امر که رفتارهای وحشیانه‌ی این رژیم تمامی قواعد حقوق بین‌الملل و مفاد کنوانسیون های ژنو،لاهه،نورنبرگ و…را نقض کرده،سکوت جامعه‌ی جهانی و فعالان حقوق بشر فاقد توجیه منطقی و حقوقی است.حجم واکنش های اتخاذ شده از سوی مردم کشورهای مختلف را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای ورود جامعه بین المللی در تقابل با اقدامات رژیم صهیونیستی دانست.

وکیل دادگستری _ شیراز