علمی و پزشکی

جوجه تیغی گلوی مار سیاه را پاره کرد/ عکس

یک بوم‌شناس خزندگان از محل بازدید کرد و دریافت این مار غیرسمی از گونه‌ی مارهای سیاه شلاقی است که در تلاش برای خوردن یک جوجه تیغی معمولی بوده است.

تلاش دردناک مار بینوا برای بلعیدن جوجه‌تیغی/ عکس

او توضیح می‌دهد: «از تجزیه و تحلیل موقعیت می‌توان فرض کرد این مار سعی داشته جوجه‌تیغی را ببلعد و به محض اینکه تصمیم گرفته این غذای غیرعادی را از دهانش بیرون کند، به بزرگی اشتباه خود پی برده است. جهت یک‌طرفه‌ی خارهای جوجه‌تیغی به مار اجازه نداده جوجه‌تیغی را از دهانش بیرون کند و در نهایت هم جوجه‌تیغی و هم مار در این مواجهه‌ی غم‌انگیز جانشان را از دست دادند.»

فلسطین اشغالی خواستگاه سه گونه جوجه‌تیغی است. رژیم غذایی جوجه‌تیغی شامل حشرات، پستانداران کوچک، پرندگان و خزندگان از جمله مارها می‌شود. مار و جوجه‌تیغی هر دو پس از تلاش ناموفق مار برای خوردن جوجه‌تیغی می‌میرند.

مار شلاقی سیاه یکی از رایج‌ترین مارهای فلسطین و طولانی‌ترین خزنده در این کشور است. این مار سمی نیست.

مارهای سمی از سم خود برای بی‌حرکت کردن طعمه در حین شکار و دفاع در برابر مهاجمان استفاده می‌کنند، در حالی که مارهای غیر سمی طعمه خود را با بلعیدن زنده یا منقبض کردن آن تا حد مرگ می‌کشند. اگرچه گاهی‌اوقات نام‌های بدی به مارها داده می‌شود و با ویژگی‌هایی همچون بی‌رحمی و حیله‌گری توصیف می‌شوند، اما حقیقت تا حدی با این تصورات فرق دارد.

مارها در حفظ تعادل اکوسیستمی که در آن زندگی می‌کنند نقش بسیار مهمی دارند و در محدود کردن تکثیر جوندگان و سایر آفات بسیار مفید هستند.

۵۸۵۸

تیم خبری علمی پزشکی

برای من، نوشتن 60 توضیح پروفایل یعنی برقراری ارتباط با 60 جامعه متفاوت است. من به هر یک از شما متعهدم تا بهترین محتواهای پزشکی را ارائه دهم و همراه شما در مسیر بهبود سلامتی قرار بگیرم.