عمومی

تروریست خواندن قطر توسط یک روزنامه فرانسوی

چند روز پیش یکی از روزنامه های فرانسوی با انتشار کاریکاتوری علیه قطر، میزبانی جام جهانی 2022 در این کشور را تروریسم در منطقه خواند.

سرگرمی برای همه پلاسچند روز پیش یکی از روزنامه های فرانسوی کاریکاتوری در اعتراض به برگزاری جام جهانی در قطر منتشر کرد که واکنش شهروندان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه شهروندان قطری را در پی داشت.

هدف این روزنامه فرانسوی با انتشار این کاریکاتور این است که نشان دهد قطر از تروریست ها حمایت می کند و خاورمیانه منطقه ناامن برای جام جهانی است. این کاریکاتور توسط روزنامه فرانسوی Le Canard enchainé در یکی از شماره های اکتبر خود منتشر شده است. منتشر شده در کاریکاتور; هفت مرد مسلح روی شن ها فوتبال بازی می کنند.

یکی از روزنامه های فرانسوی قطر را تروریست خواند

کاربران هشتگ عربی توییتر #ANA_ARABI_WADEEM_QATAR (من عرب هستم و از قطر حمایت می کنم) در پاسخ به این کاریکاتور نوشتند: غرب همواره به هویت عربی-اسلامی ما حمله می کند و این با حمایت مضاعف از حقوق بشر در تضاد است. این کاریکاتور هیچ خللی در برگزاری جام جهانی در قطر و منطقه نخواهد داشت.

یکی از روزنامه های فرانسوی قطر را تروریست خواند

کاربر دیگری نیز نوشت: یکی از روزنامه های فرانسوی کاریکاتور توهین آمیزی درباره قطر منتشر کرد. او در این کاریکاتور افرادی را با چهره های پوشیده و اخم کرده به تصویر کشیده است. دولتی که طرفدار آزادی بیان است. اجازه می دهد توهین آمیزترین کاریکاتورها و کاریکاتورها منتشر شود، چه بهانه ای برای بدنام نکردن آن دارد؟

رژیم فرانسه از زبان نفرت علیه اسلام تغذیه می کند و از هر فرصتی برای تضعیف آن استفاده می کند.

یکی از روزنامه های فرانسوی قطر را تروریست خواند

کاربر دیگری نوشت: اروپا و جنگل نمونه بارز آن کاریکاتور روزنامه فرانسوی و معرفی قطری ها به عنوان جنایتکار است.

این یک اقدام فردی نیست. بلکه این طرز فکری است که در همه اروپایی ها ریشه دوانده و برتری سفیدپوستان را بر دیگران تعریف می کند.

یکی از روزنامه های فرانسوی قطر را تروریست خواند

در این مدت روزنامه الشرق قطر نیز در واکنش به کاریکاتور فرانسوی کاریکاتور مشابهی را منتشر کرد.

یکی از روزنامه های فرانسوی قطر را تروریست خواند

همچنین کاربران دیگر نوشتند که به صرف مسلمان بودن و عربی صحبت کردن، از دید غرب تروریست هستید. آنها برگزاری جام جهانی در قطر را به سخره می گیرند و آن را تجمع تروریست ها می نامند. غرب همواره مخالف توسعه و پیشرفت کشورهای عربی و مسلمان است. غرب خود را مرکز جهان می داند و دیگران از آن پیروی می کنند. اگر این اتفاق نیفتد، پس باید تمام عاشقانه بخشش را در سطل زباله بیندازید.

در دنیای واقعی، تلاش غرب برای ناامن کردن خاورمیانه دیگر بر کسی پوشیده نیست. اما ناامن جلوه دادن منطقه از طریق رسانه های خود. این در حالی است که با نزدیک شدن به جام جهانی در قطر، از دیگر استراتژی های غرب در رابطه با منطقه است.

بار دیگر غرب با این کاریکاتور ثابت کرد که تمام هدفش در منطقه اسلام هراسی است.