استان ها

تبدیل استان سمنان به مقصد گردشگری نیاز به معرفی گسترده توانمندی‌ها دارد

به گزارش خبرگزاری دولتی آنلاین سمن ، علیرضا آشناگر روز پنجشنبه ، 22 اکتبر 2014 ، در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان ، بر بازاریابی دیجیتال ، علامت تجاری و مشارکت بخش خصوصی تمرکز کرد. سرمایه گذاران ارائه جاذبه های گردشگری ، به ویژه کویر استان سمنان.

استاندار سمنان با اشاره به قابلیت های طبیعی منحصر به فرد دولت در جذب گردشگر داخلی و خارجی ، گفت: روی این جاذبه ها سرمایه گذاری کنید. »

آشناگر گفت که حضور استان سمان در نمایشگاه دبی در معرفی ظرفیت های بی شمار گردشگری این ایالت م effectiveثر بود. “این زمین را فراهم می کند.”

وی خواستار نامگذاری فرصت های گردشگری ایل سنگسر ، صنایع دستی ، غذا ، محصولات لبنی شد. این یکی از مولفه ها و پایگاه های مهم برای رشد گردشگری در منطقه است. »

استاندار سمنان همچنین بر اهمیت برگزاری دوره های آموزشی توسط بخش خصوصی برای کارگران در زمینه بازاریابی مدرن و هنرمندان صنایع دستی تاکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به برنامه های اداره کل گردشگری ، ارتقای صنایع دستی ، مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی ، اولویت ها در زمینه مرمت آثار تاریخی ، گفت: تسریع در اجرای پروژه های پاره وقت یکی از برنامه های در حال انجام است. “

حمیدرضا داست محمدی با اشاره به حضور استان سمان در نمایشگاه دبی گفت: اینترنت مراسم تشییع جنازه یکی از برنامه های شرکت در این نمایشگاه بین المللی مهم است ».

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان با اشاره به اینکه 6 کاروانسرای استان در فهرست کاروان های ایرانی قرار دارند تا در فهرست YOES NESCO ثبت شوند ، گفت: “YOS ES NESCO این کار را می کند.”

وی از استاندار سمنان برای ساماندهی محدوده کاروانسراهای اهوان ، حذف ساختمان غیرتاریخی مقابل کاروانسرای سنگی و واگذاری زمین به صاحب ساختمان برای تخلیه منطقه درخواست کرد. کاروانسرای سنگ اهوان.

دوست محمدی از برپایی شب بازار صنایع دستی با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط ، ادامه موزه بزرگ سمنان ، اجرای فاز سوم بازار صنایع دستی سمنان و اجرای مطالعات جهانی در زمینه مدیریت گردشگری جنگل ابر خبر داد.

وی با اشاره به اینکه اطلس غذای دولتی در حال آماده سازی است ، گفت:

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان از تبدیل مدرسه توکل سمنان به هنرستان صنایع دستی خبر داد.

48: