عمومی

بدون مجوز بودن ۸۳ درصد باشگاههای ورزشی گناباد

فقط ۱۷ درصد از مجموع ۴۵ باشگاه ورزشی شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی دارای مجوز فعالیتند و ۸۳ درصد مابقی بدون مجوز هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت: از مجموع ۴۵ باشگاه در رشته های مختلف ورزشی دربدون مجوز بودن ۸۳ درصد باشگاههای ورزشی گناباد شهرستان گناباد هشت باشگاه تاکنون برای دریافت مجوز اقدام کردند و مجوز برای آنها صادر شده و متصدیان بقیه باشگاهها اقدام نخست برای اخذ مجوز را انجام داده ا ند و مدارک این باشگاهها در دست بررسی است.

علی اصغر اکبری افزود:با پیگیریهای انجام شده متصدیان حدود ۴۰ باشگاه ورزشی برای اخذ مجوز اقدام کردند و با اخذ مجوز تمامی باشگاهها این مشکلات کاهش می یابد.

رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت:بعد از اخذ مجوز باشگاههای ورزشی صلاحیت موسسان و مدیران داخلی بررسی و امکان تایید صلاحیت مربیان رشته های ورزشی به تفکیک ورزشهای بانوان و مردان در راستای قوانین انجام می شود و در مجموع خانواده ها با دلگرمی بیشتری به ورزش می پردازند.

اکبری افزود: فعالیت باشگاههای ورزشی غیرمجاز آسیبهای زیادی برای ورزشکاران به دنبال دارد و در صورت بروز اتفاق و حادثه ای برای ورزشکاران، مشکلاتی برای فعالان این بخش ایجاد می شود.

وی افزایش نظارت و ساماندهی باشگاههای ورزشی را رویکرد مهم اداره ورزش و جوانان گناباد ذکر کرد و از متصدیان این باشگاهها خواست که از طریق مسئولان ذیربط مجوز لازم را بگیرند.

اکبری گفت: فعالیت باشگاهها، منوط به اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت قانونی است و طبق قانون هر فعالیت ورزشی که در منطقه انجام می‌شود باید زیر نظر اداره ورزش و جوانان باشد.

۲ هزار و ۵۰۰ ورزشکار به صورت سازمان یافته و ۲ برابر این میزان به صورت غیرسازمان یافته در قالب ۲۸ هیات ورزشی در شهرستان گناباد فعالیت دارند.

از مجموع ۴۰ هیات ورزشی شناسایی شده در گناباد ۲۸ هیات فعال است و فعال سازی سایر هیاتها در دستور کار اداره ورزش و جوانان این شهرستان قرار دارد.

مرکز شهرستان گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.