باقری: میدان بدون دیپلماسی ناکام است/ وحدت دیپلماسی و میدان توسط آیت‌الله رئیسی محقق شد

باقری: میدان بدون دیپلماسی ناکام است وحدت دیپلماسی و میدان توسط آیت‌الله رئیسی محقق شد

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان گفت: میدان بدون دیپلماسی ناکام است، دیپلماسی هم بدون میدان ناموفق است، این گزاره میدان بدون دیپلماسی یا دیپلماسی بدون میدان ناشی از عدم درک و فهم رابردی در عرصه سیاست خارجی است.لذا این وحدت و همگونی میدان و دیپلماسی توسط مدیریت و راهبردی هوشمندانه آیت‌الله رئیسی محقق شد.

به گزارش خبرنگار سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه در حاشیه مراسم هیئت دولت برای شهدای خدمت اظهار کرد: سیاست همسایگی را به عنوان سیاست راهبردی ایران می‌دانیم، بست همکاری‌های اقتصادی و تعاملات همه‌جانبه یک ضرورت و یک الزام با کشورهای منطقه می‌دانیم و همه رهبران و مسئولان عالی کشورهای منطقه به چنین فهم و درکی دست یافتند و این فهم مشترک یک سرمایه راهبردی برای ثبات پایدار در منطقه است.

وی در مورد روابط با کشورهای بحرین، اردن و مصر نیز ادامه داد: روابط ما با همه کشورهای اسلامی رو به توسعه است. هرچند با برخی از کشورها در منطقه یا کشورهای اسلامی هنوز به یک تراز مطلوب نرسیدیم اما هردوطرف تلاش می‌کنند تا در چارچوب سازوکارهای مورد توافق بتوانیم سطح‌های مناسبات را ارتقاء دهیم.

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد: میدان بدون دیپلماسی ناکام است، دیپلماسی هم بدون میدان ناموفق است، این گزاره میدان بدون دیپلماسی یا دیپلماسی بدون میدان ناشی از عدم درک و فهم رابردی در عرصه سیاست خارجی است و یکی از موفقیت‌های این دولت به نظر من در این مسئله بود که هوشمندانه با تدبیر آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور که در رأس شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و این شورا هم وزیر خارجه و هم سران نظامی کشور در آن عضو هستند لذا این وحدت و همگونی میدان و دیپلماسی توسط مدیریت و راهبردی هوشمندانه آیت‌الله رئیسی محقق شد که در طول دوسال و نیم گذشته مصادیق بارز ازجمله در عملیات طوفان‌الاقصی و عملیات بسیار غرور‌انگیز وعده‌صادق به عینه دیدیم.