عمومی

افزایش صادرات و کاهش تورم مضامین اصلی برنامه هفتم توسعه است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، فرج الله فتح الله پور بعد از ظهر شنبه در جلسه هیئت برنامه عزیزم استان این حق را برای خود محفوظ می دارد که از ساختمان برای گنجاندن هسته اصلی برنامه استفاده کند عزیزم وی روند تدوین برنامه هفتم توسعه را ذکر و اعلام کرد. برنامه هفتم توسعه موضوع بسیار مهمی است که در 26 بند و هفت محور سیاست های کلی اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را اعلام می کند.

وی پیشرفت اقتصادی توام با عدالت را هدف اصلی برنامه هفتم توسعه برشمرد و افزود: مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی و حقوقی از هسته های اصلی برنامه توسعه است و آسیب شناسی طرح های عمرانی قبلی گویای قاعده است. روش های متمرکز، پایدار شرایط، فقدان برنامه عملیاتی، جهت سلام! آسیب های جزئی شامل اتکا به منابع داخلی، مکانیسم های ضعیف نظارتی و عدم توجه به مقالات پژوهشی است.

او گفت. سیاست های حاکم بر برنامه هفتم، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و ثبات اقتصادی است. مستقر اسناد توسعه زمین شامل رشد فراگیر و ثبات اقتصادی است.

رئیس مدیریت و سازمان پروژه عزیزم مازندران ادامه داد. اعلامیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم اندازه قدمت 20 ساله و مبانی نظری برنامه هفتم توسعه اسناد زمین شناسی ملی و منطقه ای را تشکیل می دهد.

فتح الله پور با اشاره به تدوین سند تحول، توجه به برنامه محوری، تمرکز بر موضوعات کلیدی، تمرکززدایی و تقویت نقش مناطق در روند توسعه، مشارکت محوری همه فعالان و ذینفعان:تنظیم سازه ها، اتخاذ روش های مکانیزه طراحی از جمله ویژگی های برنامه هفتم توسعه است.

او اضافه کرد: «هدف ایده آل پیشرفت اقتصادی است و موضوعات آن رشد اقتصادی، افزایش صادرات، کاهش تورم و اختلاف طبقاتی و اعتلای فرهنگ عمومی است.