استان ها

افزایش درآمد محصولات نفتی در راستای تحقق جهش تولید

سرگرمی برای همه/تهران  در راستای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم شرکت نفت سپاهان در تلاش است تا تعادل بین عرضه و تقاضا را در بازار روغن موتور به انجام برساند که نمونه بارز آن را در دو برابر شدن تولید روغن موتور دیزلی می‌توان مشاهده کرد.

افزایش درآمد محصولات نفتی در راستای تحقق جهش تولید  

نفت سپاهان برنامه افزایش فروش و تولیدات خود را در سال ۱۴۰۳ با جدیت دنبال می‌کند. اطلاعات سامانه کدال حاکی از آن است که شسپا در اردیبهشت ماه امسال موفق شد تا مقدار تولید خود را به ۶۰ هزار و ۷۸۸ تن ثبت برساند.  

براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، مقدار فروش روغن موتور بنزینی نفت سپاهان با ۱۹۴۵ تن افزایش از ۳۱۶۷ تن در فروردین به ۵۱۱۲ تن در اردیبهشت رسیده؛ رشد در فروش باعث شده که درآمدهای این شرکت رشد خوبی کند.  

صورت های مالی منتشر شده در کدال نشان می دهد که شرکت نفت سپاهان در یک ماه منتهی به پایان اردیبهشت حدد ۳۴۱۵ تن روغن موتور بنزینی تولید کرده است. این در حالی است که مقدار تولید این شرکت در فروردین ۳۳۴۷ تن گزارش شده بود که نشان دهنده رشد حدود ۶۸ تنی تولید در اردیبهشت است.  

هم زمان با افزایش تولید، میزان فروش این شرکت هم در سطح بازار به طور چشم گیری افزایش یافته است. آمارها حاکی از این است که مقدار فروش این شرکت با حدود ۱۹۴۵ تن افزایش از ۳۱۶۷ تن در فروردین به ۵۱۱۲ تن رسیده است.  

این رشد در فروش باعث شده که درآمدهای این شرکت هم رشد خوبی را تجربه کند. مبلغ حاصل شده از فروش روغن موتور بنزینی این شرکت در اردیبهشت ۲۸۴ میلیارد تومان بود این در حالی است که درآمد فروش این محصول در فرودین ماه سال جاری، ۱۷۲ میلیارد تومان گزارش شد.  

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجموع ۷۲۴۸ تن روغن موتور بنزینی توسط این پالایشگاه تولید شده ومجموع فروش آن ۱۰۳۱۳ تن بوده است. نرخ فروش این محصول طبق آمار کدال، حدود ۴۸ میلیون تومان و مبلغ حاصل از فروش آن نیز ۴۹۵ میلیارد تومان بوده است.   

البته رشد تولید و فروش تنها به روغن موتور بنزینی محدود نشده و تولیدات روغن موتورهای دیزلی هم نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. بر اساس آنچه اعلام شده تولید این محصول در ادردیبهشت به حدود ۵۴۱۶ تن رسیده این حالی است که این شاخص در فروردین حدود ۲۴۳۳ تن بوده است. همزمان با رشد تولید مقدار فروش روغن موتورهای دیزلی هم از ۲۳۶۸ تن در فرودین به ۴۴۵۴ تن در اردیبهشت رسیده است.  

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ اردیبهشت ۷۲۹۰ تن روغن موتور دیزلی تولید و ۸۳۶۱ تن هم به فروش رفته است. نرخ فروش این محصول طبق آمار کدال، از حدود ۴۲.۱۸ میلیون تومان به حدود ۴۰ میلیون تومان(۳۹.۹ میلیون) کاهش یافته است. البته با توجه به افزایش تولید، درآمدهای حاصل از فروش روغن موتور دیزلی نفت سپاهان در اردیبهشت ماه شرایط بهتری را تجربه کرده و از ۹۹ میلیارد و ۸۹۷ میلیون تومان در فروردین به ۱۰۷ میلیارد و ۸۰۹ میلیون تومان افزایش یافته است.  

مقدار تولید سایر روغن های موتوری این شرکت نیز در دو ماهه نخست امسال۲۶۱۱ تن و مقدار فروش آن ۱۸۱۹ تن و مبلغ حاصل از فروش آن ۸۲.۶ میلیارد تومان گزارش شده است.