عمومی

آمار تلفات رانندگی نوروزی در ایران از مرز تراژدی گذشته است!

ناگهان در جلوی چشمانم یک خودروی پراید به پاسگاه نگهبانی وسط بزرگراه برخورد کرد و بدون اینکه خبری از باز شدن ایربگ باشد، به معنای واقعی کلمه پودر شد. صحنه واقعا تکان دهنده بود، ظاهرا راننده ماشین برای لحظه ای خواب بود… چیزی که می توانست این تصادف را وحشتناک تر کند، برخورد خودروهای در حال نزدیک شدن به صحنه بود که خوشبختانه با کمک: دوست من امیر رفیعی و خودروهای عبوری از المات از تصادفات جدید جلوگیری کردند…

اما وقتی به آمار قربانیان خودروی نوروزی در روزهای اول نگاه کردم، وحشتم چند برابر شد. به نظر می رسد مردم خسته از اپیدمی کرونا ماشین را رها کرده اند و میدان جنگ خونین تری را ایجاد کرده اند که وحشتناک تر از نسل کشی پوتین در اوکراین است و متأسفانه در این کار ماشین های ملی ملی نیز همین سنگ را نشان داده اند.

به نظر من پلیس راهور، موسسه استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست باید آرامش را کنار بگذارند، علل تصادفات رانندگی نوروز 1441 را بررسی کنند و برای جلوگیری از ثبت نام خودروهایی که علت تصادفات شناسایی شده اند، اقدامات قاطعی انجام دهند. به دلیل مشکلات فنی..

انشالله این راه حمایت از اشتغال، خودروی داخلی، تولید ملی نیست. این برای تسریع امید و فروپاشی ملی است. پایان.