نیمه شعبان ۱۴۰۱

غسل نیمه شعبان چگونه است؟
فرهنگ و هنر

غسل نیمه شعبان چگونه است؟

احکام، نیت و زمان غسل نیمه شعبان چگونه است؟ غسل نیمه شعبان از جمله اعمال مستحب است که همزمان با…