مرکز لیزر خوب در تهران

با روش مختلف لیزر جای جوش آشنا شوید
علمی و پزشکی

با روش مختلف لیزر جای جوش آشنا شوید

چرا جوش می زنیم؟ به نقل از مرکز لیزر تهران؛ در لیزر فرکشنال co2 یا فراکسل، نور لیزر به تعداد…