قیمت محافظ جان ۶۳ آمپر اشنایدر

  • علمی و پزشکیقیمت محافظ جان ۶۳ آمپر اشنایدر

    کلید محافظ جان چطور کار می کند؟

    کلید محافظ جان چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟ کلید محافظ جان (RCD) در برابر نشتی های بسیار اندک که حتی با فیوز  قابل شناسایی نیست حساس است. (با توجه به حساسیت کلید مورد استفاده) که از برق گرفتی و یا آتش سوزی جلوگیری می کند. کلید محافظ جان در چند دهم ثانیه مدار را قطع می کند و به این شکل از جان افراد در مقابل برق گرفتگی و خرابی تجهیزات محافظت می کند. بنابراین خرید انواع محافظ جان اشنایدر الکتریک در تمام مراحل کار الزامی است. انواع کلید محافظ جان کلید محافظ جان به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: کلید محافظ جان معمولی کلید محافظ جان الکترونیکی کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک کلید محافظ جان ترکیبی مگنتیک کلیدهای محافظ جان که در مصارف خانگی استفاده میشوند عموما تک فاز و به صورت دو پل (فاز و نول) می باشند. کلید های مورد استفاده در صنعت سه فاز و به صورت چهار پل است که میتوانند به همراه نول و یا بدون نول (در سیستم های سه سیمه) بکار برده شوند. کلید های محافظ جان عموما دارای حساسیت از 10 میلی آمپر تا 300 میلی آمپر تولید می شوند. که حداکثر در 200 میلی ثانیه قطع می …