فوق تخصص های چشم پزشکی

حساسیت چشم (آلرژی چشم) چیست؟
علمی و پزشکی

حساسیت چشم (آلرژی چشم) چیست؟

آلرژی چشم چیست؟ آلرژی چشم، همچنین به نام ملتحمه آلرژیک یا حساسیت نیز شناخته شده است، که یک واکنش ایمنی…