استان ها

۱۱ واحد صنعتی در اردبیل تبدیل به شرکت دانش‌بنیان شده است

در اردبیل ۱۱ واحد صنعتی به شرکت دانش بنیان تبدیل شده اند

معاون صنایع کوچک شرکت شهرهای صنعتی اردبیل، ۱۱ واحد صنعتی اردبیل به شرکت دانش بنیان تبدیل شدند.

به گزارش خبرگزاری «سرگرمی برای همه» از اردبیلمعاون صنایع کوچک شرکت شهرهای صنعتی اردبیل گفت. در اردبیل ۱۱ واحد صنعتی به شرکت های دانش بنیان تبدیل شده اند که نقش مهمی در تولید و اشتغال داشته اند.

بهزاد مهدوی روز سه شنبه در بازدید از شرکت دانش بنیان مرصوص دامون (تولید کالاهای الکترونیکی) اعلام کرد: بر اساس دانش

وی با اشاره به حمایت شرکت های دانش بنیان از مجتمع های صنعتی افزود: «هزینه‌های آموزش کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان توسط کمیته‌های صنعتی پرداخت می‌شود، همچنین حمایت‌های بیشتری از شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل انجام شد. و نمایشگاه های خارجی.”

مهدوی گفت. در 37 مورد، شهرک‌های صنعتی کشور از واحدهای تولیدی- صنعتی حمایت کردند، در حالی که 80 درصد هزینه‌های اخذ گواهی استاندارد توسط شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرهای صنعتی اردبیل ادامه داد. تلاش می شود با برنامه های مختلف حمایتی، واحدهای تولیدی- صنعتی صادرات محور شوند و نقش بسزایی در افزایش صادرات منطقه داشته باشند.

مهدوی عنوان کرد. یکی از اهداف اصلی شرکت شهرک های صنعتی ایجاد زیرساخت ها و حمایت از واحدهای تولیدی است و تلاش می شود با ارائه بسته های مختلف حمایتی از واحدهای صنعتی، تولید و بهره وری آنها افزایش یابد.

او گفت. «مرکز فرصت‌های صادراتی – سرمایه‌گذاری ایران به منظور ارائه ظرفیت تولید – خدمات و همچنین ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد فضای کاری مشترک برای نوآوری در واحدهای تولیدی تأسیس شد.

مهدوی استفاده واحدهای تولیدی از ظرفیت های آن مراکز و سایر حوزه های مجاور را ضروری دانست و افزود. واحدهای صنعتی برای اینکه بتوانند خود را با شرایط فعلی تطبیق دهند، در تولید باقی بمانند، باید در جهت افزایش بهره وری تولید، افزایش دانش و فناوری گام بردارند. این امر مستلزم استفاده از ظرفیت های موجود است.

انتهای پیام: