اجتماعی

کوتاهی در آموزش دانش آموزان استثنایی مشمول عواقب سختی می شود

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت. معلم ، محتوا ، تجهیزات ، منطقه ، روشهای تدریس و شبکه سرگرم کننده باید برای دانش آموزان با نیازهای ویژه تنظیم شود.

به گزارش سرگرمی برای همه ، محسن حاجی میرزایی در چهاردهمین نشست ستاد هماهنگی و پس از هماهنگی کشور که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس در یک کنفرانس ویدیویی برگزار شد ، شرکت کرد. وی گفت ، این جلسه در سالن دادگاه ساختمان شهید رجا برگزار شد. “یادگیری قدرتمندترین” فرصت استراتژیک است که افراد را قادر می سازد تا خود را پیدا کنند ، زندگی خود را شکل دهند ، هویت خود را بسازند ، شخصیت خود را بسازند ، از حاشیه نشینی ، ناامیدی ، انزوا خارج شوند ، روی دو پای خود بایستند و به شهروندان کارآمد تبدیل شوند.

او اضافه کرد. “فرصت یادگیری یک حق مسلم انسان است. من معتقدم اساس بی عدالتی اجتماعی بر توزیع نابرابر فرصت های آموزشی استوار است. بنابراین ، نابرابری در این سطح منجر به سایر سطوح نابرابری می شود ، از جمله: قدرت ، ثروت و غیره

وزیر آموزش و پرورش گفت. “فرصت یادگیری یکی از حقوق افراد است ؛ برای کسانی که این محرومیت ها را دارند یا نیازهای مختلفی دارند ، این نیاز جدی تر است ؛ از اولویت بالاتری برخوردار است.” در زمینه آموزش ، ما موظف هستیم شرایطی را فراهم کنیم که این افراد بتوانند به راحتی از حقوق خود استفاده کنند.

او ادامه داد. “استثنای تحصیل دانش آموزان استثنایی قابل بخشش نیست ، عواقب جدی خواهد داشت. بنابراین ، آموزش این دانش آموزان یکی از اصلی ترین رسالت های آموزش و پرورش است.

حاجی میرزایی واژه سازگاری را واژه ای عمیق در اندازه های مختلف دانست. سازگاری از فضا ، تجهیزات ، معلم ، محتوا ، روش های تدریس ، حتی دانش آموزان با نیازهای ویژه از دانش آموزان در همان کلاس. بنابراین ، افرادی که با این دانش آموزان زندگی می کنند باید یاد بگیرند که چگونه با آنها ارتباط برقرار کنند ، خانواده ها باید بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

وی بر لزوم تلاش بیشتر در زمینه سازگاری تأکید کرد. دستگاه های مسئول با توجه به تخصص خود در این زمینه از هم جدا شده اند ، اما ما باید بتوانیم ترکیبی ایجاد کنیم که شامل صد مشکل از ابتدا در آموزش و پرورش باشد.

عضو دولت تدبیر و امید نام برد. “ما باید در مورد دانش آموزان استثنایی از بدو تولد تا زندگی بحث کنیم تا بتوانیم کار تقسیم کار را انجام دهیم و بخشی را که به ما مربوط است به درستی انجام دهیم و مکمل یکدیگر باشیم.

او اضافه کرد. وی افزود: “یكی از نقایص مدیریت عدم موفقیت كاركنان است. این مشكل در جهان نیز وجود دارد ، بنابراین از منظر یکپارچه در مورد كلیات ، سازگاری را بخشی از كار می دانیم.”

وزیر آموزش و پرورش شبکه شاد را فرصتی برای “ارتباط منظم” گسترده دانست. “در شبکه شاد ، ما یک کانال ویژه برای والدین دانش آموز داریم که دارای 4 میلیون عضو است ، و چندین میلیون بار در هفته محتوای مربوط به خانواده را بارگذاری می کند. بازدید ارسال می شود

به گفته وی ، وی توانست از قابلیت های یک شبکه شاد در آسایش استفاده کند. “مناسب سازی یک شبکه شاد یکی از اولویت های ارائه خدمات به دانش آموزان با نیازهای ویژه است.”

حاجی میرزایی اظهار داشت. “مدرسه تلویزیون ایران از ابتدای سال تحصیلی به زبان اشاره مجهز شده است. و صداوسیمای آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را دارد و ما می توانیم تنظیمات بیشتری انجام دهیم.”

او گفت. “ما به استخدام نیروهای آموزش و پرورش استثنایی توجه کرده ایم. از مجموع 32000 کارمندی که مجوز کار دریافت کرده اند ، 1143 نفر را به آموزش انحصاری اختصاص داده ایم که 332 نفر آن زن ، 588 نفر مرد و 223 نفر دیگر می توانند “مردان و زنان.” یا برای زن بودن ، مثل سال گذشته که ما 543 سهمیه اختصاص دادیم ، سهمیه ها قطعاً محفوظ خواهد بود ، اما پایان یافت ، اگر آن افراد جذب نشوند ، سهمیه ها همچنان تأمین می شوند تا نیروی انسانی کافی تأمین شود.

یکی از اعضای کابینه تدبیر و امید گفت: “همه دفاتر ، مدارس باید برای افراد با نیازهای ویژه متناسب باشد ، با توجه به میزان تحصیلات کار ساده ای نیست ، اما ضروری است.” نیازسنجی کامل باید انجام شود ؛ اولویت های آموزش ، اهدا کنندگان و شهرداری ها باید پس از اولویت ها مورد استفاده قرار گیرند.

به گفته وزارت آموزش و علوم و مرکز روابط عمومی ، وی سرانجام از تصمیمات ستاد هماهنگی و سازگاری استقبال کرد و افزود: “ما در این زمینه همکاری خواهیم کرد ، به راه اندازی سیستم جاده کمک خواهیم کرد.”

انتهای پیام: