عمومی

چالش آب تهران به چه می انجامد؟

رئیس شورای شهر تهران می گوید طرح بازیافت آب را آماده کرده ایم و به زودی در شورا بررسی می شود. شرکت “جرموق فاضلاب” استان تهران اعلام کرد که تنها 18 درصد از سدهای تهران آب دارند. در سال آبی 9913-1400 کشور سومین خشکسالی را در 50 سال اخیر تجربه کرد و در سال آبی 1401-1400 یازدهمین خشکسالی 1402 حدود 18.12 میلیارد مترمکعب است و شاهد کاهش 14 درصدی ورودی به کشور هستیم. مخازن سال آبی گذشته در مقایسه با مصرف روزانه آب شرب تهران حدود 3 میلیون متر مکعب است. در استان تهران که حدود 13.5 میلیون نفر جمعیت دارد، آب از آب های سطحی و زیرزمینی تامین می شود.

به گزارش آب منطقه تهران، در زمان احمدشاه قاجار حدود 48 کانال اختصاصی و اختصاصی با مجموع حدود 60 تا 70 رشته قنات وجود داشت و میراب ها آب را به نقاط مختلف شهر تقسیم می کردند. شیفت 10-15 روزه. اما آب قنات ها به دلیل آلودگی باعث بیماری های عفونی و خطرناک می شد. به همین منظور در سال 1301 مقامات رسیدگی به قنات تهران را آغاز کردند. اما شهرداری آن زمان چندان اهتمام به لوله کشی نداشت و تا حدود سال 1306 مردم تهران آب لوله کشی نداشتند. سپس در اوایل دهه 1330 تصفیه خانه اولیه آب در منطقه جلالیه تهران (بلوار کشاورزی، خیابان فاطمی) که میدان مشاخ نظام بود و آبی که از کرج به تهران سرازیر می شد ساخته شد. و در طول مسیر به نام بلوار کرجی (بلوار کشاورزی امروزی) (جریان به حوضه آبریز تاسیسات هدایت می شد).

اجرای طرح اولیه آبرسانی شهر تهران برای 900 هزار نفر جمعیت از سال 1329 آغاز شد. مهندس مهدی بازرگان در سال 1331 به درخواست نخست وزیر فقید دکتر محمد مصدق مدیرعامل سازمان آب تهران (خط لوله) و به همین منظور دو خط فولادی به قطر 40 اینچ با ظرفیت 242 وارد حیات شد. یک هزار متر مکعب در روز برای انتقال آب از حوضه آبریز بیلقان ساخته شد. پس از تکمیل شبکه خط لوله در تهران، دومین تصفیه خانه در سال 1342 ساخته شد و سومین تصفیه خانه برای بهره برداری از آب سد لتیان در منطقه حکیمیه تهران، پارس احداث شد و آب مورد نیاز را تامین می کند. . تهران. سد بتنی لتیان 30 درصد آب شرب تهران را تامین می کند.

تامین و حمل و نقل آب در استان تهران توسط دو سامانه شرقی و غربی انجام می شود که سامانه شرقی شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غربی شامل سدهای امیرکبیر و طالقان براساس آمار سال آبی گذشته حدوداً می باشد. . یک میلیارد و 25 میلیون متر مکعب از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای تامین آب شرب استان تهران اختصاص یافت.

پنج سد در تهران، بخش عمده آب شرب تهران و کرج را تامین می کنند، آب سد طالقان از طریق خط لوله 62 کیلومتری به قطر 1800 میلی متر به همراه آب انتقالی امیرکبیر به مخزن بیلقان کرج منتقل می شود. سد به تصفیه خانه تهران هدایت می شود.

آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به تهران ارسال می شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران، بخشی دیگر به دریاچه سد لتیان و آب سد لتیان به شماره 3 و تصفیه خانه ها منتقل می شود. . 4. آب آشامیدنی حمل شده از پرس به تهرانپارس به تصفیه خانه شماره 7 حمل و پس از اتمام مراحل تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران تزریق می شود. رشد جمعیت بدون شک بر اقلیم و منابع آبی منطقه تأثیر می گذارد و در معرض تغییر است. تغییرات اقلیمی بر منابع آب تهران تاثیر می گذارد.

راندمان پایین مصرف آب برای مصارف شهری و روستایی، مشارکت محدود ذینفعان در برنامه ریزی و مدیریت توسعه؛ ضرورت بازسازی و توسعه زیرساخت های هیدرولیکی برای استفاده پایدار از آب. مشکلات آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب خام به آبراهه های عمومی و سفره های زیرزمینی از جمله چالش های مهم تامین آب شهر تهران است. دفع فاضلاب در محل، خطر آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و همچنین خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه نشده را افزایش می دهد.

مشکل آب تهران به تدریج به یکی از چالش های اساسی پایتخت ایران تبدیل شده است. اگر در حال حاضر نوسازی تدریجی سیستم آبرسانی و فاضلاب استان تهران انجام نشود، مشکلات این بخش به تدریج در دهه های آینده به معضلات لاینحل تبدیل خواهد شد.

*منتشر شده در روزنامه شرق. یکشنبه 15 نوامبر 1401

6565