اجتماعی

وضعیت جوی مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات

سازمان هواشناسی از وزش باد شدید و احتمال رخداد گرد و خاک در مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات خبر داد.

صادق ضیائیان در گفت‌وگو با سرگرمی برای همه درباره وضعیت جوی مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات، توضیح داد: آسمان مهران فردا (۸  شهریورماه) صاف و وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای این روز ۴۵ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. آسمان این شهر پس فردا (۹شهریور) صاف تا کمی ابری، وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال رخداد گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: وضعیت جوی چذابه نیز فردا صاف و غبار رقیق و وزش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال رخداد گرد و خاک با بیشینه وکمینه دمای ۴۶ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. پس فردا آسمان این منطقه صاف، وزش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال رخداد گرد و خاک خواهد بود و دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۲۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی افزود: آسمان شلمچه نیز فردا صاف و غبار رقیق و وزش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال رخداد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود و بیشینه و کمینه دما ۴۶ و ۲۷درجه سانتیگراد خواهد بود. این شهر پس فردا آسمانی صاف، وزش باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال رخداد گرد و خاک خواهد داشت و دمای هوا بین ۴۵ و ۲۷ درجه سانتیگراد  پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه اظهار کرد: آسمان مرز خسروی (قصر شیرین ) فردا صاف،‌ تا کمی ابری، وزش باد و احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک و دمای هوا بین ۴۳ و ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. پس فردا آسمان این منطقه کمی ابری و غبارآلود، گاهی وزش باد، به‌تدریج افزایش ابر، احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۱ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی درخصوص وضعیت جوی مرز تمرچین پیرانشهر گفت: آسمان این منطقه فردا کمی‌ابری، وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و احتمال افزایش ابر و بارش با بیشینه و کمینه دمای ۳۴ و ۱۷ درجه سانتیگراد و پس فردا نیمه ابری و وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و احتمال بارش با بیشترین و کمترین دمای ۳۰ و ۱۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان گفت: وضعیت جوی مرز باشماق طی فردا صاف تا  کمی ابری، وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال رخداد  گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۳۶ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.  پس فردا نیزآسمان این شهر کمی ابری، وزش باد، به‌تدریج افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و احتمال رخداد  گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای  ۳۳ و ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت جوی شهرهای عراق تصریح کرد: آسمان نجف فردا و پس فردا صاف، همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و رخداد گرد و خاک خواهد بود و فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۱ و ۳۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا حداکثر و حداقل دمای نجف ۴۱ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وضعیت جوی کربلا فردا و پس فردا صاف، همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و رخداد گرد و خاک  خواهد بود. فردا حداقل و حداکثر دما ۳۰ و ۴۰ و پس فردا ۲۷ و ۴۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی کاظمین گفت: آسمان کاظمین فردا و پس فردا صاف، همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و رخداد گرد و خاک  خواهد بود و دمای هوا فردا به ۴۰ و ۲۷  و پس فردا به ۳۹  و ۲۷ درجه سانتیگراد می‌رسد.

ضیاییان در پایان درباره وضعیت جوی سامرا طی فردا و پس فردا توضیح داد: آسمان این شهر فردا و پس فردا صاف، همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و رخداد گرد و خاک  پیش‌بینی می‌شود.  بیشینه و کمینه دمای فردا و پس فردا ۳۹ و ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

انتهای پیام

گروه تحریریه علوم اجتماعی

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی با نگاهی منصفانه به تفاوت‌های اجتماعی و تبعیضات نژادی.