عمومی

وزارت گردشگری با حضور ضرغامی تعطیل شده است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین: mir: جانی نظری شامگاه جمعه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت. مدیران آن را در آستانه فصل گردشگری استان اردبیل گرفتند.» ما این مجموعه را نمی بینیم.

وی بر تامین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه تاکید کرد. خانواده: دولت از ما می خواهد که افزایش 10 درصدی حقوق ربطی به تورم 40 درصدی نداشته باشد در حالی که قانون به صراحت در مجلس اعلام کرده است که افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با تورم کشور باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت. دولت و مجلس باید روند موجود را اصلاح کنند، حقوق کارمندان و حقوق بگیران را متناسب با شرایط سخت اقتصادی افزایش دهند.

نظر افزود. در قانون بودجه 1401 103 هزار میلیارد دلار برای اشتغال زایی پیش بینی شده است و امیدواریم سهم منطقه ای در قالب صندوق پیشرفت و عدالت پرداخت شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: منصفانه نیست که اردبیل را در پرداخت اعتبارات صندوق توسعه ملی، همسو با کشورهای توسعه یافته ای مانند تهران، اصفهان و تبریز، کشوری کمتر توسعه یافته ببینیم که اگر این اتفاق بیفتد، عنوان ملی را به خود اختصاص دهد. صندوق توسعه باید محلی و منطقه ای نامیده شود.

نظری با اشاره به اینکه استان اردبیل هنوز نتوانسته منابع سرمایه گذاری قابل توجهی از صندوق جذب کند، افزود: انتظار می رود در پاسخ به مطالبات مردم، برنامه ها و پروژه هایی انجام شود استخدام: به درستی اجرا و عملیاتی شود.

لزوم تکمیل تونل خلخال اسالم: وی گفت: از وزیر اقتصاد می خواهیم 200 میلیارد تومان از ماده 56 برای تکمیل این پروژه اختصاص دهد و از ماده 23 به برنامه های توسعه جنوب منطقه کمک کند.

نظری تامین مالی توسط “بانک های خصوصی” دولتی را به سرمایه گذاران یادآور شد و اعلام کرد. ما شاهد نوعی کنارگذاشتن مدیریت بانکی هستیم که اصلاح آن فرآیندها ضروری است.»

وی از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا تکمیل سدهای معیشتی را هدفمند کرده و برای تامین منابع آبی مورد نیاز کشاورزی گام های موثری بردارد.

عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی با یادآوری بد سلیقگی در حوزه مدیریت معادن، تصریح کرد: اکتشاف صنعت معدن باید به سرمایه گذاران بخش خصوصی سپرده شود و این کار باید شتاب بیشتری بگیرد.