عمومی

هنوز در همان نقطه آغازین هستیم!

ما مدرن ها دوست داریم بگوییم که نسبت به مردمان و تمدن های قبلی خود انسان های بسیار بهتری هستیم. اما اگر خوب دقت کنیم، می بینیم که جز در ظاهر، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و… تغییر چندانی در تفکر و اعتقاد ما ایجاد نشده است. بله، در اصل، شاید همان کارهایی که امروز به روش های دیگر انجام می دهیم، با روش ها و ابزارهای ابتدایی تری انجام می شد، اما آیا اساساً ذهن ما تغییر کرده است؟ نه چندان، در حل معادلات ریاضی و عددی، برخی از اصطلاحات که در مقایسه با سایرین بسیار کوچک هستند حذف می شوند و آنها را ناچیز می نامیم. حال باید بگویم که نگاه به تغییرات ذهنی و نگرش های انسانی را باید سهل انگاری کرد و به نظر من باید نگران این باشیم که چه اتفاقی باید می افتاد و چه اتفاقی نیفتاده و به دنبال دلایل آن باشیم. اما چرا ؟

از منظر ادیان در متون دینی داریم که 124000 پیامبر از سوی خداوند حکیم برای اصلاح بشر به سوی بشر فرستاده شده است. این شماره پیام رسان دلیل محکمی برای عدم انعطاف افراد در روند تغییر است. بدون شک این تعداد از رسولان و پیامبران ناشی از تغییرات آشکار در سبک زندگی مردم و یا اگر بسیار کم بوده است، نبوده است و موضوع اصلی در ارتقاء و اعتلای انسان به مراتب عالی مانند نفس و فؤاد بوده است. . و غیره که حتی با داشتن آخرین فرستاده خدا بر دوشش همچنان مهم است، اعتقادات مثل قبل است. مثلاً چه تفاوت اساسی بین افراد جوامع قبل از اسلام و بعد از اسلام در سطح کلی و کلی وجود داشت (در مورد افراد بحث نمی شود)؟ یا بعد از ظهور مسیح یا موسی؟ کشتن و کشتن، طمع و بخل، مال و دوستی، شهوت و خونریزی و سرانجام پایان یافت یا حتی تا حدودی کاهش یافت؟ اگر قابیل، هابیل، یکی از 4 مرد گیتی را در زمان آدم و خاندانش می کشت، آیا یک چهارم خلقت و جامعه در همان آغاز بشر فاسد و گناهکار بود؟ شاید امروز دنیا کم و بیش همین شرایط را دارد؟ خیر. تفاوت اصلی بین نگرش کایرنز و هابیل در دوران آفرینش با امروز در هر موضوعی از زندگی ما که باید امروز شاهد باشیم چیست؟ هر سوالی رو گفتم انسان، طبیعت، ثروت، محیط زیست، قانون، عبادت، جامعه، احترام، نجابت،…

پاسخ نویسنده بی اهمیت است.

و از نظر فلسفه و فلاسفه اگر ممکن است باید بگویم که اگر 124000 انبیا بوده اند، بدون شک تعداد فیلسوفان از ابتدا تا کنون اگر چندین برابر رسولان الهی نباشد. نه کمتر؛ . در این راستا، بررسی تأثیر این تعداد دانشمند در تاریخ بشریت و نقش مهم آنها نه تنها در افکار و توهمات، بلکه در حوزه عملی و اجرایی جوامع ضروری است. . اشتباه نکنید، باید بگویم که در کل ناچیز است.

به هر حال، زبان محافظه کار نویسنده یا زبان محافظه کار نویسنده می خواهد بگوید، علیرغم تمام اظهارات و تلاش های بیهوده یا بیهوده ای که متوجه مفسران و رهبران و صاحبان قدرت در موضوعات دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی و غیره می شود. ، متاسفانه مجبورم تا اولین حرکت دست جمعی و قابل قبول جهانی بشریت و نه فردی، بر خلاف باورهای کنونی، مسیر طی شده «انسان را در همان نقطه شروع منجمد کرده است»، توهم را باید رها کرد و روش های کائنات را باید رها کرد. تصحیح شده. بنابراین با این همه کمک و زمان زیاد عملکرد شما نمره قابل قبولی نمی گیرد، در واقع اگر بتوان آن را درجه بندی کرد ناچیز است. اگر معتقد باشیم که کار محول شده به درستی انجام شده است، دیگر نباید انتظاری داشت، درست است. اما ما قطعاً قبول داریم که با حوادث فاجعه باری که در جهان رخ می دهد، نه تنها از انسانیت دور شده ایم، بلکه در حال نزول به سطح زندگی هستیم. کجاست آن مفاهیم بزرگ پیامبران یا حتی متفکران غیر دینی؟

حیف در برابر آفرینش زیبا و نجیب خالقی که در کتاب استوارش خود را زیبا جلوه داد و «هستی» را در مقابل «نبودی و نبود» به طبیعت بخشید که از ابتدا نبود. و در او روح دمیده است، حتی قرن ها بعد، از آغاز تا به امروز، ما نتوانسته ایم وارد ابتدایی ترین شاخه های انسان بودن (بهتر است بگوییم آدم)، هیهات!

* استاد نمونه کشوری در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور.

6565