اقتصادیعمومیکسب و کار ایرانیان

هرس درخت بادام در تابستان

یکی از اعمال باغبانی بسیار مهم که بر روی درختان بادام باید انجام شود انجام هرس است، اما هرس تنها زمانی می تواند در رشد و باروری درختان تاثیر مثبت و مفید داشته باشد که به صورت اصولی و در زمان درست انجام انجام شود، در این مقاله شما را با شیوه ی درست و همچنین زمان درست انجام هرس روی درخت بادام آشنا می کنیم. برای خرید نهال گردو کلیک کنید.

تصاویر هرس درخت بادام | زمان هرس درخت بادام | فیلم آموزشی هرس درخت بادام

انواع مختلف هرس که درخت بادام به آنها نیاز دارد:

برای اینکه بدانید در چه زمانی درخت بادام شما به چه نوع هرسی نیاز دارد بهتر است در ابتدا با انواع هرس که برای رشد و باردهی درختان بادام موثر و مورد نیاز است آشنا شوید، در این بخش هرسهای مهم در رشد و باردهی درخت بادام را شرح می دهیم:

به نقل از پالیز نهال، هرس تربیتی درختان بادام در واقع آن هرسی است که برای فرم دهی به درخت بادام انجام می شود، شاید برای شما این پرسش مطرح شود که چرا باید هرس فرم دهی در درختان بادام انجام شود و چنانچه انجام نشود چه معایبی را به همراه دارد؟ در این بخش برخی از مهمترین مزایای نجام هرس تربیتی در درختان بادام را ذکر خواهیم کرد.

دریافت نور کافی به وسیله ی شاخ و برگ درختان بادام از مهمترین مزایای انجام هرس فرم دهی و یا هرس تربیتی این درختان است، در شرایطی که شاخه های درخت بادام به خوبی شکل گرفته باشند نور خورشید در ساعات گرم و آفتابی روز بیشنرین جذب به شاخه ها را دارد، این دریافت حداکثری نور خورشید می تواند به انجام فتوسنتز و غذاسازی بیشتر در درخت بادام کمک کند.

  • کاهش رطوبت در شاخ و برگ درختان:

یکی دیگر از مزایای انجام هرس تربیتی در درختان بادام این است که دریافت نور بیشتر پس از بارندگی کمک می کند تا رطوبت هر چه زودتر از سطح شاخ و برگ درخت بادام خشک شود و از آنجایی که رطوبت نسبی در شاخ و برگ بادام فاکتور منفی در رشد و باردهی آنها تلقی می شود با این کار می توان به رشد و باردهی آنها کمک کنید.

از طرفی وجود رطوبت باران و یا آبیاری بارانی یه مدت زمان طولانی در شاخ و برگ درختان بادام راه را برای ورود بیمارگرهای باکتریایی مانند شانکر تنه ی درخت بادام و یا بیماریهای قارچی نظیر لکه غربالی و یا لکه آجری بادام هموار میکند و بنابراین با انجام هرس فرمدهی می توانید از درگیر شدن درخت بادام خود به بیمارگرها و یا حتی برخی آفات جلوگیری کنید.

افزایش تهویه از دیگر مزایای هرس تربیتی درخت بادام است، هرچه شاخ و بر درخت باداممسیر عبور و مرور هوا را هموار تر کند درخت در ساعات مختلف روز بهتر می تواند اکسیژن و دی اکسید کربن مورد نیاز خود را دریافت کند و تاثیر مثبتی در بارده و رشد آنها خواهد داشت، از طرفی افزایش تهویه به تبخیر شدن رطوبت از سطح شاخ و برگ درخت بادام نیز کمک می کند.

  • جلوگیری از برخورد شاخ و برگ درختان مجاور:

در زمان احداث باغ بادام و در زمان کارشناسان مشاور به شما راهنماییهای لازم را برای رعایت فاصله ی مناسب بین درختان بادام در باغ با توجه به رقم بادام می کنند، این رعایت فاصله در واقع به دلیل دریافت نور بیشتر و کاهش تماس شاخ و برگ درختان با یکدیگر است اما باید بدانید فاصله ای که برای هر درخت بادام در نظر گرفته می شود با در نظر گرفتن انجام هرس فرم دهی بوده و در صورتی که هرس فرم دهی انجام نشود رعایت فاصله ی پیشنهادی نمی تواند جلوی برخورد شاخه ی درختان مجاور به هم را بگیرد.

به عنوان مثال چنانچه فاصله ی کاشت برای آذر خوشه ای 4 تا 5 متر در نظر گرفته می شود این فاصله در صورت انجام هرس فرم دهی کفایت کرده و در غیر این صورت می تواند منجر به تراکم بالای شاخ و برگ درختان در باغ شده و در نهایت نور کافی به درختان بادام نرسد.

یکی دیگر از انواع هرس که در درختان بادام توصیه می شود انجام هرس باردهی است، هرس باردهی به معنای هرسی است که باردهی بیشتر را در درختان بادام تحریک می کند، این نوع هرس با حذف شاخه های پیر و غیر مثمر تولید شاخه های جوان و مثمر را تحریک کرده و اجازه نمی دهد که پس از چند سال که از بلوغ درخت بادام گذشت پیر شدن شاخه ها منجر به کاهش باردهی در آنها شود.

نوع دیگر هرس که نه تنها در درختان بادام بلکه در تمام درختان میوه وحتی درختان غیر مثمر انجام آن توصیه می شود هرس شاخه های بیمار و آفت زده درخت است، چنانچه شاخه های بیمار و آفت زده زمانی که هنوز درصد بیماری و آفت در باغ بالا نرفته هرس شده و سوزانده شود اینوکولم آفت و بیماری در باغ کاهش پیدا کرده و در چرخه های بعدی در سال جاری و یا سال آینده با هجوم کمتری از آفت و یا بیماری مشخص شده در باغ مواجه خواهید شد.

اما هر کدام از این انواع هرس زمان مشخصی دارند که باید بر اساس برنامه ی زمان بندی به انجام برسند و در صورت رعایت نکردن زمان بندی ممکن است نتیجه ی مطلوب و مورد انتظار حاصل نشود، در ادامه در مورد برنامه ی زمان بندی و شیوه ی هرس در درختان بادام صحبت خواهیم کرد.

برنامه ی زمان بندی و شیوه ی هرس درختان بادام:

در این بخش راهنمای جامع وکاملی را در رابطه با زمان بندی و شیوه ی صحیح هرس درخت بادام به شما ارائه می کنیم.

هرس سربرداری در وقع اولین مرحله از انجام هرس تربیتی و یا فرم دهی است که در بحث انواع هرس درخت بادام به آن پرداختیم، این مرحله از هرس باید در زمان کاشت و یا بلافاصله پس از کاشت نهال اجام شود.

هرس سربرداری به معنای سرزنی شاخه های نهال و البته حذف پاجوشها و نرکهایی است که از ناحیه ی تنه و در واقع از ناحیه ی پابه ی بادام روئیده است، با انجام این هرس شما رشد رویشی در سال اول را تحریک کرده و در سال اول درخت بادام رشد رویشی سریعتری خواهد داشت.

در نظر داشته باشید که درختان بادام پیوندی که برای تکثیر نهال از روش پیوند بر پایه ی ارقام مقاوم استفاده شده است زود بازده بوده و در فاصله ی یک تا سه سال پس از کاشت نهال باردهی خود را آغاز می کنند، جالب است بدانید زمانی که درخت در مرحله ی رشد سریع رویشی قرار دارد باردهی ندارد و بنابراین با توجه به نوع رقم که چه زمانی قرار است باردهی را آغاز کند شما تا قبل از زمان مقرر برای شروع باردی قادر به انجام هرس سرزنی خواهید بود.

به عنوان مثال نهال بادام آذر خوشه ای در دومین سال و نهال بادام سهند سنگی در چهارمین سال پس از کاشت نهال باردهی خود را آغاز می کنند، نهال بادام آذر خوشه ای را در سال اول و نهال بادام سهند سنگی را تا سه سال پس از کاشت نهال می توانید سربرداری کرده و البته سربرداری در سال دوم و سوم نمی تواند به مانند سربرداری در سال اول انجام شود و باید در سربرداری سالهای بعدی فرم کلی درخت را در نظر گرفته و فرم درخت را بر هم نزنید.

نکته ی دیگری که باید در مورد هرس سربرداری عنوان شود این است که بهترین سن نهال پیوندی برای کاشت دو سال است و نهال با سن بیشتر نمی تواند به مانند نهال دو ساله عملکرد مثبت داشته باشد و حتی ممکن است منجر به خشک شدن نهال شود، نهال دو ساله حداکثر 70 سانتی متر ارتفاع خواهد داشت و برای سررداری باید ارتفاع نهال را در نظر بگیرید، در نهایت شما مجاز به حذف و سربرداری یک سوم طول شاخه هستید و نهال با ارتفاع کمتر را نباید سربرداری کنید.

پس از انجام سربرداری در زمان کاشت اولین تابستان و انتهای اولین زمستان پس از کاشت نهال را برای فرم دهی به درخت بادام در نظر می گیریم، در نظر داشته باشید که هرس فرمی که در خرداد ماه و در زمستان اول پس از کاشت نهال انجام می شود می تواند فرم درخت را برای کل عمر درخت تعیین کند و در سالهای بعدی در زمان هرس باید اسکلت و فرم کلی درخت را خفظ کرد.

نکته ی مهم در مورد هرس فرم دهی درختان بادام این است که بهترین فرم برای رشد و باردهی این درختان فرم امی است و با این فرم است که درختان بادام می توانند بیشترین دریافت نور را داشته باشند، در فصول یاد شده در سال اول پس از کاشت نهال باید سه تا چهار شاخه ای که اطراف تنه زاویه ی 45 درجه با تنه دارند را به عنوان اسکلت فرم جام حفظ کنیم و تمام شاخه های دیگر را حذف می کنیم.

معمولا پایین ترین شاخه را به سمت جنوب غربی نگه می دارند تا آفتاب سوختگی و باد کمترین آسیب را در سالهای بعد به درخت بادام وارد کند.

برای اینکه بهتر بفهمید کدام شاخه ها را بهتر است نگه دارید می توانید از فاصله ی چند متری به درخت بادام نگاه کنید و شاخه های مورد نظر برای نگه داشتن را در ذهن خود علامت گذاری کرده و ما بقی را حذف کنید، با نگاه کردن از فاصله ی دور می توانید تصویر بهتری از فرم جامی درخت در ذهن خود مجسم کنید و با این شیوه بهتر می توانید شاخه های درست برای نگه داشتن را شناسایی کنید.

نکته ی بسیار مهم دیگر در انتخاب شاخه هایی که قرار است اسکلت جام را تشکیل دهند زاویه ی آنها با تنه است، بهترین شاخه ها در زاویه ی 45 درجه از تنه قرار دارند، نه کمتر و نه بیشتر به این موضوع نباید کم توجهی و یا بی توجهی شود، چنانچه شاخه های موجود هیچ یک زاویه ی دلخواه را ندارند در شرایطی که زاویه باز دارند آنها را با نوار لاستیکی تا رسیدن به این زاویه ببندید و در صورت بسته بودن زاویه می توانید با یک تیکه چوب این زاویه را بدهید شاخه ها در سالهای بعد با همین زاویه فرم می گیرند.

نکته ی بسیار مهم دیگری که در انجام هرس درخت بادام باید در نظر گرفته شود جهت غالب باد منطقه ای است، در زمان کلاشت نهال باید نهال را با زاویه ی 45 درجه نسبت به باد غالب منطقه ای بکارید تا در زمانهرس نیاز به توجه خاص به این موضوع نداشته باشید، در نظر گرفتن زاویه ی 45 درجه بین شاخه های اصلی و تنه ی درخت بادام نیز به دلیل افزایش مقاومت در برابر وزش باد خواهد بود.

هرس باردهی همانطور که پیش تر بیان شد به منظور تحریک درخت برای تولید شاخه های بارده است و از آنجا که شکوفه های ماندگار درخت بادام بر شاخه های با سن 5 سال تولید می شوند بنابراین معمولا در جهت حفظ فرم کلی درخت باید شاخه های با سن بیشتر از 5 سال را به صورت سالیانه و در اواخر زمستان انجام دهید، این هرس و در اسن زمان می تواند سبب افزایش قدرت درخت در نگه داشتن شکوفه ها و تحریک درخت برای تولید شاخه های بارده می شود.

هرس مدیریتی که با هدف حذف شاخه های آفت زده، بیمار و یا آسیب دیده انجام می شود زمان خاصی نداشته و در واقع اورژانسی محسوب می شود، در این شرایط باغداران در هر زمان از فصل چه رویشی و چه فصل خواب که وجود شاخه آفت زده و یا بیمار را تشخیص دادند باید نسبت به حذف و سوزاندن آن اقدام کنند اما در مورد انجام هرس مدیریتی توجه به نکات زیر الزامی است:

بارندگی می تواند منجر به افزایش گسترش عامل بیماری در باغ شود بنابراین هرس را زمانی انجام دهید که شاخه ها کاملا خشک باشند و بارندگی به فاصله زمانی کم پس از انجام هرس رخ ندهد، در مورد تعیین تاریخ مناسب در صورتی که امکان بارندگی وجود داشته باشد بهتر است با هواشناسی هماهنگ شوید.

تنها در مورد یک بیماری هرس ممنوعه داریم و آن هم سرطان طوقه باکتریایی و یا گال باکتریایی است، در بین برخی از باغداران به غلط جا افتاده چنانچه گال تولید شده را هرس کرده و محل را با سم بپوشانند بیماری در درخت درمان می شود، در صورتی که این بیماری عملا درمان ناشدنی بوده و درخت بیمار باید به طور کامل و بدون زخمی کردن گال حذف شود.

زخمی کردن گال باکتریایی تنها سبب رها سازی باکتری در خاک شده و باکتری می تواند همراه با آب آبیاری در باغ پراکنده شود.

رعایت بهداشت زراعی در زمان انجام هرس و پس از آن بسیار اهمیت دارد، در نظر داشته باشید شاخه هایی که هرس می کنید بیمار هستند و تماس قیچی باغبانی با آن سبب آلوده شدن قیچی می شود، چنانچه قیچی را بدون ضدعفونی کردن برای درختان دیگر استفاده کنید بیماری را در باغ منتشر می کنید، برای ضد عفونی کردن قیچی یک سطل آب وایتکس ده درصد در کنار خود داشته باشید و پس از انجام هرس هر درخت قیچی را به مدت دست کم یک دقیقه درون آن قرار دهید.

پس از انجام هرس شاخه های آلوده و هرس شده را به عنوان پرچین استفاده نکرده و یا در باغ رها نکنید تمام شاخه های درشت و ریز جدا شده و حتی برگهای ریخته را به خوبی جمع آوری کرده و بیرون باغ بدون فوت وقت بسوزانید تا عامل بیماری و یا آفت به طور کامل از بین برود.

چنانچه در رابطه با توه و شیوه ی هرس نیاز به دریافت راهنمایی بیشت داشته باشید کارشناسان فروش نهال بادام می توانند شما را در این زمینه راهنمایی کنند.

کلام آخر:

دانستید که بهترین نوع هرس تربیتی درختان بادام نوع جامی بوده و حذف شاخه های بادام باید در جهت حفظ این فرم باشد، از اهمیت هرس مدیریتی، تعیین تاریخ مناسب هرس و انجام بهداشت زراعی پس از انجام هرس درختان بادام نیز غافل نشوید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت با ما از طریق پلهای ارتباطی قید شده و سایت در ارتباط باشید.

 

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی