عمومی

نمونه چشم‌نواز روحانیت، الگوی اعتدال و پارسایی

آیت الله امین رفتاری منطقی و منشی در عالم سیاست داشت. او وحدت اعتدال و مدارا را تبلیغ می کرد. او هرگز اختلافات گروهی، سیاسی، قومی و فرقه ای را برانگیخته است، در عرصه سیاست و مسئولیت بر جناح ها و بازی های آنها فریب نخورده است.

به گزارش سرگرمی برای همه، در سرمقاله این روزنامه 19 مرتضی داستانی داستانی نوشت. صادقی یک سال پیش به پادشاهی پیوست و در ایام کرونا و همانطور که در پیام تسلیت خود به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی اشاره کرد، خیلی زود به دیدار امام راحل و دوستان علاقه مند ایشان پیوست. یاران شهید

آیت الله امین به معنای واقعی کلمه متقی، روشن، مردمی، الهام بخش بود و سیره شخصی ایشان به تعبیر مقام معظم رهبری مصداق بارز تقوا و تقوا و بی توجهی به جاذبه های مادی بود. او مسئولیت پذیر، وقت شناس، به نیازهای جامعه خود واقف بود و به دلیل این شناخت بیشتر به فعالیت های فرهنگی و آموزشی به ویژه مشکلات و نیازهای جوانان پرداخت.

آیت الله امین در دوران زهد انقلابی بود. منصفانه و منصفانه. او از گفتن حرف حق تردید نداشت، تا زمانی که وحدت جامعه را به هم نزند، به خاطر همین حقیقت هزینه های زیادی داد و به شدت مورد ظلم قرار گرفت.

منطقی رفتار می کرد، در عالم سیاست منشی بود. او وحدت اعتدال و مدارا را تبلیغ می کرد. او هرگز اختلافات گروهی، سیاسی، قومی و فرقه ای را برانگیخته است، در عرصه سیاست و مسئولیت بر جناح ها و بازی های آنها فریب نخورده است.

او عمیقاً معتقد بود که نقش روحانیت بسیار فراتر از نقشه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی جامعه است که روحانیت نباید خود را قربانی طمع جریان‌های سیاسی، باندهای قدرت کند. این رابطه با ورود به جامعه مخالف است. معلمان لیسه جم در دفاع از داوطلبان.

درد دین و مردم همیشه با هم بوده است، روحش شاد و به اولیای الهی بپیوندد.

انتهای پیام: