عمومی

نمای سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

آخرین زمین لرزه بزرگ تهران و حومه 3 سال پیش یعنی 3 سال پیش رخ داد که با توجه به دوره بازگشت 4 ساله برآورد شده (بر اساس زلزله های تاریخی منطقه) مدت زمان بسیار کوتاه تری به نظر می رسد. زلزله شدید در تهران زلزله بزرگ به خاطر 34 مهلتش بیشتر از همیشه به ما نزدیک شده است. حواست باشه چه عرضی میگم

لازم به ذکر است که بدترین زمان برای غافلگیر شدن در هر بحرانی چه انسانی و چه طبیعی، زمان غفلت و فراموشی است، اگر اشتباه نکنم، در حال حاضر در کشوری که با زلزله زندگی می کنیم. ! صحنه‌ها و خاطرات زلزله کردستان، بامی و رودبار منجیل و حتی تکان‌های مختصر دو زلزله تهران در سال‌های اخیر را فراموش می‌کنیم و همچنان در عصر انکار زندگی می‌کنیم. فراموشی نعمت بزرگی است که خداوند در نظام بشری قرار داده است اما در مواردی این فراموشی را روا نداشته است.

بلایای طبیعی انسان‌ساز بر روی زمین طبیعی هستند و هر از گاهی با توجه به ساختار زمین یا فعالیت‌های انسانی رخ می‌دهند، در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. تنها راه، شناخت دقیق حوادث، مکانیسم‌های وقوع آن‌ها و سپس طراحی سیستم‌هایی است که بتوانند به عنوان پدیده‌های بحران با آن‌ها مقابله کنند.

در همین راستا زمانی که برنامه های مقابله با زلزله از وضعیت نابسامان کشور به ویژه تهران صحبت می کنند، مسئولان شهری بلافاصله پس از چند روز در اخبار از فعالیت این یا آن پروژه مرتبط با زلزله صحبت می کنند. شهر! البته من در طول سی سال گذشته از این چیزها زیاد شنیده ام، اما هرگز چیز خاصی در مورد آنها ندیده ام. بله، به نظر می رسد که BT برای من مناسب نیست.

در این راستا هم اکنون می توان برنامه ها و اقداماتی را با هدف کاهش پیامدها و از همه مهمتر تلفات انسانی به صحنه برد تا با کاهش هزینه های مرتبط با مجموعه اقدامات، بار شهر را به دوش بکشد. مردم! یکی از ابزارهای اصلی این دسته، استفاده از نماهای سبک به جای سنگ، نماهای سنگین، شیشه و نماهای اخیر سوخته است. چرا در شهری که می دانیم لرزه خیز است، به دلیل گاز سوزی شهری، می دانیم که آتش سوزی یکی از عوامل اصلی تلفات انسانی پس از زلزله خواهد بود، باز هم اجازه چنین دیدگاه هایی را می دهیم. با برنامه 5 ساله موجود در صورت نیاز به نوسازی می توان نماها را با نماهای سبک جایگزین کرد. پس اگر واقعاً بخواهیم از تأثیر منفی زلزله بر خسارات انسانی و انسانی بکاهیم. بودن!

تا اینجا اولین قدم بازنگری در ظاهر ساختمان های جدید است که باید:

3- سبک:

3- حفاظت در برابر آتش

3- لیوان را بردارید

برای ساختمان های موجود، در صورت انجام هر گونه کار بازسازی یا ساخت و ساز اساسی، نما باید تغییر کند تا هزینه ها در کنار بازسازی کاهش یابد. در این راستا شهرداری باید روش های تشویقی از جمله کاهش عوارض و … را طراحی کند.

ممنون بابت تصاویر اینجا

صحنه نور کاهش تلفات انسانی در هنگام زلزله

صحنه نور کاهش تلفات انسانی در هنگام زلزله

صحنه نور کاهش تلفات انسانی در هنگام زلزله

صحنه نور کاهش تلفات انسانی در هنگام زلزله

صحنه نور کاهش تلفات انسانی در هنگام زلزله

صحنه نور کاهش تلفات انسانی در هنگام زلزله

بقیه سوالات و نکات را انشالله اگر عمری داشته باشم مرحله به مرحله به نکته اشاره می کنم تا بهانه ای برای عدم توجه به بزرگترین تهدید ایران نباشد.

* استاد نمونه کشوری در رشته های مهندسی سازه، زلزله، مدیریت بحران، بنیانگذار پایداری در ایران، مدیریت بحران، مؤسس انجمن بزرگان شهری کشور.