عمومی

مهم‌ترین رویدادهای تاریخی هفدهم دی

جشن کشف حجاب در ایران با برگزاری جشنی در دانشگاه با همراهی شاه و همسر و دخترانش اعلام شد.

به گزارش سرگرمی برای همه، مهم ترین رویدادهای ۲۶ دی ماه را در زیر ارائه می کنیم مؤسسه مطالعات تاریخ نوین ایران تو می خوانی.

وقایع روز هفدهم

1286

گروهی از سارقان به خانه فریدون زرادشتیان سرمایه دار رفتند تا او را در مقابل چشمان همسر و فرزندانش به طرز زننده ای بکشند.

1288

نظام السلطنه حاکم جدید کرمانشاه با 100 سوار و 500 سرباز وارد کرمانشاه شد. انتظار می رود که او 200 مقام محلی را برای کمک به حفظ نظم استخدام کند.

سال 1299

مشاور نصرالملک استعفا داد و فهیمه الدوله سرپرست وزارت امور خارجه استعفا داد.

نصرالملک (حسنعلی کمال هدایت) و فهیم الدوله (مصطفی جولی کمال هدایت) برادر هستند و فرزندان حسین الجلی خانه مخبرالدوله دوم هستند. هر دو برادر نزدیک به نیم قرن است که مسئول امور حساس داخلی و خارجی در سیاست ایران بوده اند. این دو برادر با عموی خود (مخبرالسلطنه) رابطه خوبی نداشتند و عمو در نوشته های خود به وضوح به این موضوع اشاره کرده است.

سال 1306

زینا العابدین رهنما معاون نخست وزیر استعفا داد.

سید محمد تدین وزیر آموزش و پرورش استعفا داد.

سال 1314

جشن کشف حجاب در ایران با برگزاری جشنی در دانشگاه با همراهی شاه و همسر و دخترانش اعلام شد.

سال 1322

سلیمان میرزا اسکندری، رهبر سوسیالیست ها در اوایل مجلس و وزیر آموزش و پرورش کابینه سردار سپه که رهبری حزب تود را پس از شهریور 1330 بر عهده داشت، درگذشت. در تشییع جنازه او، اعضای حزب توده ایران قدرت خود را به مردم ایران نشان دادند.

سال 1330

پلیس 92 نفر را به اتهام اخلال در انتخابات در تهران دستگیر کرد.

سال 1331

به محض حمایت از مصدق در شهرها تظاهرات برپا شد. اکثر مغازه ها بسته بودند، با چند تلگرام از دولت حمایت کردند.

دکتر بقای در مقاله ای که در روزنامه شاهد منتشر شد، از مصدق انتقاد کرد که اطرافیانش را زشت خوانده است.

انتهای پیام: