عمومی

مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۸ دی

به گزارش پایگاه شبکه اطلاع رسانی :

برنامه آموزشگاه تلویزیون در روز چهارشنبه 8 دی ماه در تمامی مقاطع تحصیلی به شرح زیر می باشد.

آموزش شبکه

مهارت های فنی و حرفه ای

9:00 الی 8:30 صنایع دستی برای کلیه کلاس های عمومی: شاخه فنی-حرفه ای

خیاطی ساعت سه الی شش برای تمامی موضوعات اصلی – شاخه فنی – حرفه ای

6 پایه ابتدایی.

13:45 تا 14:05 بازی های کلاس اول و ریاضی

14:08 تا 14:28 علوم تجربی و تفکر پایه دوم

14:32 تا 14:52 فارسی و سوم دبستان

14:55 الی 15:15 بازی و ریاضی چهارم دبستان

15:18 تا 15:38 علوم تجربی و تفکر کلاس پنجم

15:40 تا 16:00 فارسی و ششم نویسی

اول دبیرستان.

16:00 الی 16:30 ریاضی پایه هفتم

ساعت 16:30 الی 17:00 ریاضی پایه هشتم

7:00 الی 17:30 ریاضی پایه نهم

مدرسه راهنمایی.

ساعت 7:30 الی 17:50 ریاضی دوم – پایه یازدهم – تجربی

ساعت 17:50 الی 18:10 ریاضی دوم – پایه یازدهم – تجربی.

18:10 الی 18:35 فیزیک سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

18:35 تا 19:00 فیزیک سوم – دوازدهم – علوم تجربی

شبکه قرآن.

ساعت 8 علوم قرآن و معارف 1 رشته علوم اسلامی و معارف

8:30 درس احکام علوم و معارف اسلامی

ساعت 11 شب درس هدیه های آسمانی برای کلاس پنجم

11:20 درس آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی

شبکه امید.

دروس عمومی ریاضی، تجربی، علوم انسانی

22:30:
درس: عربی لز زبان قرآن 3:
پایه ای: دوازدهم
ردیف: مشترک در همه خطوط

11:00:
درس سمینار کارآفرینی
اصلی – یازدهم
ردیف: مشترک در همه خطوط

دوره های فنی حرفه ای.

12:00:
درس حسابداری نقدی
اصلی: دهم
دوره حسابداری:

12:30:
درس طراحی نرم افزار SketchUp
اصلی: یازدهم و دوازدهم
بخش: صنایع چوب، معماری ساختمان، طراحی صنعتی