عمومی

مدرسه تلویزیونی ایران، سه‌شنبه ۲۸ دی

به گزارش پایگاه شبکه اطلاع رسانی :

برنامه آموزشگاه سیمای ایران در روز سه شنبه 28 دی ماه در تمامی مقاطع تحصیلی به شرح زیر است:

شبکه آموزشی
مهارت های فنی و حرفه ای

از ساعت 8 الی 8:30 نقاشی – پایه یازدهم – شاخه فنی – حرفه ای
ساعت 8:30 الی 21:00 مش – پایه یازدهم – واحد فنی و حرفه ای

6 پایه ابتدایی.

13:45 تا 14:05 فارسی و نوشتن کلاس اول
14:08 تا 14:28 فارسی و نوشتن کلاس دوم
14:32 الی 14:52 بازی سوم ریاضی سوم دبستان
14:55 تا 15:15 نگارش فارسی و چهارم دبستان
15:18 الی 15:38 بازی و ریاضی پنجم دبستان
15:40 الی 16:00 بازی و ریاضی پایه ششم

اول دبیرستان.
از ساعت 16:00 الی 16:30 کلاس هفتم فرهنگ و هنر
16:30 الی 17:00 فرهنگ و هنر پایه هشتم
17:00 الی 17:30 کلاس نهم فرهنگ و هنر

مدرسه راهنمایی.
17:30 الی 17:50 فیزیک اول – پایه دهم – تجربی.
17:50 الی 18:10 شیمی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی.
18:10 الی 18:35 فیزیک اول – پایه دهم – تجربی.
18:35 تا 19:00 شیمی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی و ریاضی و فیزیک.

شبکه قرآن.
ساعت 8 اخلاق اسلامی 2 رشته علوم و معارف اسلامی
8:30 تاریخ اسلام 2 حوزه علوم و معارف اسلامی
ساعت 11 کلاس چهارم ابتدایی
11:20 آموزش قرآن در پایه چهارم ابتدایی

شبکه امید.
تمرین را حل کنید
13:00:
درس: فیزیک 3:
پایه ای: دوازدهم