اقتصادی

محرومیت ۵ ساله اشتغال در موسسات اعتباری در انتظار مدیران و کارکنان خاطی

کارشناس حقوق بانکی با اشاره به تصویب برنامه اصلی ترویج صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی چهارشنبه (24 شهریور) مجلس شورای اسلامی ، تأکید کرد: هیات پولی ، مدیران یا کارکنان شبکه بانکی ، علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان ، به ممنوعیت اشتغال در موسسات مالی و بانکی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند.

یاسر مرادی ، مدیر حقوق بانکداری در دانشگاه امام صادق (دانشگاه) در گفت وگو با سرگرمی برای همه ، اظهار داشت: در مورد شرایط قرارداد “؛ زیرا بانک مرکزی هیچ تعهدی عملی برای بانک ها برای رعایت قوانین اجباری خود نداشت. بنابراین ، برای پرداختن به این موضوع ، پیش نویس قراردادهای دولت الکترونیک از سوی برخی موسسات تحقیقاتی از جمله دانشکده بانکداری دانشگاه امام صادق (ع) برای شفافیت قراردادهای موجود به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در قالب اصلاح ماده 31 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، مصوب 16 بهمن ، تصویب کمیسیون ویژه تولید و انتشار خط مشی اصل 44 ، با اشاره به تصویب این پیشنهاد در سال 2012 ، گفت مرادی.

سپس وی به جزئیات سیستم در نظر گرفته شده برای اجرای این برنامه اشاره کرد و گفت. لازم الاجرا شدن این قانون. شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای موسسه و قراردادهای مربوط ، شامل ضمانت ، ارزیابی.

وی گفت: مشاور حقوقی شبکه بانکی همچنین به تلاش نویسندگان این برنامه برای جلوگیری از نقض حقوق افرادی که قبلاً تسهیلات دریافت کرده اند اشاره کرد. بنابراین ، به منظور جلوگیری از نقض حقوق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند ، در تبصره 1 این ماده آمده است: به “ثبت درخواست مشتری یا سایر بدهی های مربوطه شعبه (حتی در صورت بازپرداخت بدهی) ، یک نسخه از اطلاعات کامل قرارداد از اشیاء ذکر شده ، از جمله جدول اعتبار را در اختیار آنها قرار دهید”.

او به دو مرحله اجرای قانون اشاره کرد ، شش ماه و 18 ماه و. سیستم های ثبت قرارداد الکترونیکی قبل از راه اندازی این سیستم الکترونیکی ، مطابق تبصره 2 این طرح ، “بانک ها موظفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد ، موافقتنامه ای را منعقد کنند که مشتریان ، از جمله وام گیرندگان ، ضامن و متعهدین ، ​​شخص شخصی خود را وارد می کنند. صفحه فایل “.

مدرس بانک مرکزی با اشاره به اینکه محاسبات این سیستم مبنایی برای موضوعات مرتبط از قبیل صدور مجریه ، وساطت مطالبه ، تصفیه ، فسخ قرارداد توسط بانک ، تعویق است ، گفت. با توجه به این که قطعنامه های قبلی به دلیل عدم وجود ضمانت عملکرد شکست خورده اند ، در تبصره 4 آمده است که “متخلفان از مفاد این ماده (ماده 31 و تبصره های آن) و نرخ های مورد تأیید هیئت اعتبار ، مدیران یا کارکنان ، به استثنای همه خسارت های وارده به مشتریان: متخلف شبکه بانکی ، حسب مورد ، طبق ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات ها) به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. ող محدود کننده احکام) در 23 ژوئن 1996 تصویب شد. بودن.

مراد تاکید کرد.

انتهای پیام: