استان ها

سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی ذوب‌آهن در پروژه‌های انتقال آب و پساب

به گزارش سرگرمی برای همه اصفهان ، منصور یزدی زاده در بازدید از برنامه های تصفیه و تصفیه آب شهر اصفهان بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه ها تاکید کرد. روند برداشت آنها به طور مداوم تحت نظارت است.

وی گفت: سرمایه گذاری بزرگ بیش از دو میلیارد درام “ذوب آهن اصفهان” در این حوزه بیانگر ایمان عمیق این شرکت به مسئولیت های اجتماعی ، درک بحران کم آبی در منطقه است. موانع موجود

مدیر اجرایی ذوب آهن اصفهان با اشاره به پروژه های انتقال و تصفیه فاضلاب در اصفهان گفت: فاز 1 خط انتقال فاضلاب فولادشهر از مخزن مجاور به تصفیه خانه فاضلاب BOT ، پیشرفت 100٪ پروژه ، پیمانکار شرکت مهندسی و نقشه برداری ذوب آهن اصفهان ، فاز 2 فولادشهر. خط انتقال فاضلاب از ورزشگاه فولادشهر به مخزن گردنه ، پیشرفت پروژه 86٪ ، توسط پیمانکار فلاد مروارید ، یکی از آنها پیمانکار هان آهن فولاد مرواریداز است.

وی اشاره کرد که خط انتقال فاضلاب و چاه های آرین شهر از مجاورت تصفیه خانه آرین شهر به تصفیه خانه BOT شامل موارد زیر است: ذاب آهن یکی دیگر از برنامه های انتقال و تصفیه فاضلاب است (33 درصد پیشرفت پروژه ، در هر ساعت پیشرفت پروژه ، توسط شرکت توسعه آب جدید مپنا سرمایه گذاری شده است).

48: