اجتماعی

ساماندهی ۷۲۹۸ آسیب‌دیده اجتماعی در طرح تکمیلی شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گزارش عملکرد نواحی مناطق ۲۲ گانه پایتخت را در طرح تکمیلی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران اعلام کرد.

به گزارش سرگرمی برای همه، احمد احمدی صدر درخصوص طرح تکمیلی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران گفت: طرح ۱۵ روزه ساماندهی آسیب های اجتماعی شهر تهران ۴ گام اصلی داشت که شناسایی، جمع آوری، غربالگری و در نهایت ساماندهی بود که در ۱۲۴ ناحیه مناطق ۲۲ گانه به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: در گام اول شناسایی توسط شهرداران نواحی ۱۲۴ گانه شهرداری تهران صورت گرفت. در گام دوم نیز جمع آوری ها توسط ادارات خدمات اجتماعی مناطق ۲۲ گانه انجام شد. گام سوم مربوط به غربالگری اولیه بود که این کار نیز توسط اداره خدمات اجتماعی مناطق ۲۲ گانه انجام شد که در این طرح متکدیان، کودکان کار و خیابان ، معتادین متجاهر و افراد کارتن خواب و بی خانمان تفکیک شدند. گام چهارم گام ساماندهی بود که توسط سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی محقق شد.

احمدی صدر درباره تعداد گشت های حامی شهر در مناطق گفت: ۱۱ منطقه هر کدام از یک گشت حامی شهر استفاده کردند، ۵ منطقه نیز هر کدام ۳ گشت حامی شهر در اختیار داشتند و ۶ منطقه دیگر از ۴ گشت حامی شهر استفاده کردند تا کار ساماندهی به خوبی صورت بگیرد.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی درخصوص آمار دقیق ساماندهی آسیب های اجتماعی در پایتخت گفت: درمجموع ۷۲۹۸ نفر در این طرح ساماندهی شدند که از این بین حدود ۶۵۱ نفر متکدی، ۲۹۳۳ معتاد متجاهر و ۴۸۲ کودک کار و خیابان بودند و  ۳۲۳۲ نفر را نیز افراد بی خانمان و کارتن خواب تشکیل می دادند که همگی مورد ساماندهی قرار گرفتند.

احمدی صدر در مورد پراکندگی آسیب های اجتماعی در پایتخت خاطرنشان کرد: متکدیان بیشتر در مناطق یک، ۴، ۵، ۱۷، ۲۰ و۲۱ بودند و معتادان متجاهر نیز بیشتر در مناطق ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ پراکنده بودند. کودکان کار و خیابان نیز در مناطق ۴، ۵، ۸، ۱۱، ۱۵ و ۲۰ پراکندگی بیشتری داشتند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی در پایان گفت: شهرداری تهران بعد از دو سال تلاش پی در پی و شبانه روزی به منظور ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب جهت ساماندهی به وضعیت مناسبی در حوزه آسیب های اجتماعی رسیده اما باید توجه کرد که اگر ریشه های ایجاد آسیب های اجتماعی مثل مسائل اقتصادی، حاشیه نشینی، ورود اتباع غیر مجاز، مباحث فرهنگی و فرهنگ سازی عمومی حل و فصل نشود، آسیب های اجتماعی دوباره تکرار خواهند شد و لازم است مسئولان، نهادها و متولیان امر به موضوعات اقتصادی، فرهنگی و فرهنگسازی عمومی و … بیشتر بپردازند و به کمک مردم، سازمان های مردم نهاد، حاکمیت و شهرداری شاهد این باشیم که آسیب های اجتماعی در پایتخت روند کاهشی یافته و به ساماندهی برسد.

انتهای پیام