زمان دائمی شدن جریان زاینده ‌رود در صحبت‌های نماینده اصفهان

به گزارش سرگرمی برای همه از اصفهان، مهدی طغیانی، در خصوص پیگیری اقدامات انجام شده جهت احیای زاینده‌رود اظهار کرد: طرح‌های آبی که برای جبران کمبود آب زاینده‌رود داشتیم را همچنان داریم دنبال می‌کنیم که یکی، جبران صنعت است که با طرح انتقال آب از دریا، بارَش از روی زاینده رود برداشته می‌شود و هم بار شُرب که از منابع جنوب استان انجام می شود.

وی افزود: در واقع ما هرچه بارهای روی زاینده رود را کم کنیم، روزهای جریان آب در رودخانه بیشتر خواهد بود و کم کم به جریان دائمی برسیم؛ باید تلاش کنیم تا تعداد روزهای جریان آب بیشتر و بیشتر شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مقطعی بودن جریان آب همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که چه زمانی دائمی می‌شود؟ گفت: البته این سوال را باید از مدیریت استان بپرسید ولی می‌دانم که هنوز ما در مسیر و راه سابق هستیم. از طرفی پیگیری‌ها و نظارت بر انجام آن نباید ضعیف شود و با قوت پیش برود.

آخرین وضعیت برنامه‌های پایداری جریان آب زاینده رود

وی با اشاره به آخرین وضعیت برنامه‌هایی که سال گذشته برای پایداری جریان آب زاینده رود تصمیم گیری شد خاطرنشان کرد: برنامه‌ها و اقدامات مذکور در حال اجراست، همین برداشتن بار صنعت از زاینده رود یکی از آن تصمیمات بود؛ برداشت بار شرب یکی دیگر از اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت. طرح های متعددی برای زنده کردن زاینده رود انجام شده و ادامه هم خواهد داشت.

طغیانی در پاسخ به این پرشس که تاکنون چقدر از طرح‌هایی که سیاستگذاری شده محقق شد و چند درصد دیگر باقی مانده است؟ گفت: بخش صنعت که تقریبا به ماه‌های پایانی رسیده و کم کم برداشت آن شروع می‌شود و بحث شُرب هم درحال انجام است یعنی بار استفاده شرب از زاینده رود هم رو به کاهش است.

بخش اجرایی استان زمان دایمی شدن زاینده رود را اعلام کند

وی در خصوص زمان دائمی شدن جریان زاینده‌رود اظهار کرد: به هر حال بخش اجرائی باید زمان را اعلام کنند. نماینده مجلس مجری پروژه نیست ولی زمان زیادی تا دائمی شدن زاینده رود مانده است، خیلی طول می‌کشد.

46