عمومیکسب و کار ایرانیان

راهنمای قدم به قدم بازی Battlefield V

داستان های جنگ

داستان های جنگ در واقع کمپین بازی های تک نفره را ارائه می دهند. این داستان ها به چهار بخش تقسیم می شوند که سه بخش از آن ها هنگام راه اندازی بازی در دسترس بوده است. در هر یک از آن ها باید در منطقه خاصی در طول جنگ بازی کنید. این چهار بخش سپس به مراحل دیگری تبدیل می شود، هر یک از آن ها از چهار بخش دیگر تشکیل شده اند.

آموزش تنظیمات بازی بتلفیلد v | چگونه بتلفیلد v را دونفره کنیم | چگونه مرحله آخر بتلفیلد v را باز کنیم

راهنمای گام به گام بازی پلی استیشن ۴ Battlefield V (قسمت اول)

زمانی که کنترل را به دست گرفتید، به سمت پایین تپه بروید، با دو سرباز مواجه خواهید شد، آن ها را نابود کنید. از اینجا به بعد، سه گزینه خواهید داشت. ما به شما پیشنهاد می کنیم به سمت راست بروید و به سمت فرودگاه دورتر حرکت کنید. زمانی که به آن جا رسیدید، دو سرباز را از پا درآورید و سپس یک هواپیما قرض بگیرید. زمانی که همه چیز را نابود کردید، تنها هدف باقی مانده در ایستگاه Comms خواهد بود. حمله این آخرین قسمت ایستادگی در برابر دشمن است. همچنین کاملا مشخص و واضح است. دشمنان در گروه های مختلف پخش می شوند و به شما حمله خواهند کرد. سه گروه از آن ها وجود دارند.

  • سربازان
  • هواپیماها
  • وسایل نقلیه مسلح

بسته به نوع گروهی که می خواهید با آن ها مقابله کنید، باید روش خاصی را در پیش بگیرید. سربازان درست روبروی شما هستند، فقط کافی است به آن ها شلیک کنید. برای مقابله با تانک ها به توپ نیاز دارید. یک توپ در سمت راست در کنار ورودی ساختمانی وجود دارد که شما در آن پنهان شده اید. برای تخریب هر تانک یا وسیله نقلیه باید ۲ تا ۳ بار شلیک کنید. اگر آن وسیله نقلیه به سمت موضع شما در حرکت است می توانید از ضد تانک برای کشتن و نابودی آن ها استفاده کنید، زیرا چندین ضد تانک در اطراف شما قرار خواهند داشت.

در نهایت، هواپیماها به صورت تصادفی پخش می شوند. برای مقابله با آن ها کافی است به سادگی وارد برجک ضد هوایی شوید که در قسمت پشتی قرار دارد. تنها به خاطر داشته باشید که برجک ضد هوایی ایستاده است، پس زمانی که هواپیماها در فاصله مناسب از شما قرار دارند به سمت بالا روید، در غیر این صورت آن ها قبل از اینکه بخواهید و بتوانید آن ها را نابود کنید، شما را می کشند. پس از اینکه تقریبا ۱۰ موج از گروه های دشمن را نابود کردید، این ماموریت پایان خواهد یافت.

همچنان بی صدا و در خفا

این مرحله با اسکی شروع می شود، پس مسیر را به سمت پایین کوه سر بخورید و مسیر عمومی هدف را در پیش بگیرید. نگران نباشید، هیچ گونه شکستی در این قسمت شما را از بین نمی برد و زمانی که بمیرید این مرحله پایان می یابد. از اینجا، باید مسیرتان را از راهی پیچ در پیچ در پیش بگیرید و از چندین منطقه چک پوینت بگذرید تا در نهایت به مقصد برسید. می توانید این کار را به آهستگی انجام دهید و یا بدوید و به همه سمت ها شلیک کنید.

راهنمای بازی

تمامی سربازان را بکشید و سلاح آن ها را تصاحب کنید، راه را در پیش بگیرید و از پل بگذرید و به سمت منطقه بعدی بروید. می توانید برای این کار از ماشین استفاده کنید. اگر تنها به دنبال این هستید که این مرحله را به اتمام برسانید از داستان بازی لذت ببرید. ما به شما روش دویدن و تیراندازی را پیشنهاد می کنیم، زیرا بسیار ساده تر است و از آن جا که تفنگ بسیار قدرتمندی در دسترس دارید، این کار خیلی چالش انگیز نخواهد بود.

اگر قصد دارید این کار را به آهستگی انجام دهید، بهترین کار این است که برای کشتن دشمنان از خنجر پرتاب شونده استفاده کنید، و هرگز جاده را دنبال نکنید. شما به طور مرتب در بازی آهنگ هایی را خواهید شنید که شما را به مناطق جانبی می رسانند، و به شما این امکان را می دهد که از چک پوینت هایی که پر از دشمنان هستند بگذرید. زمانی که به ساختمان اولیه رسیدید، به سمت داخل بروید و چند طبقه به سمت بالا بروید تا به هدفتان برسید.

چند نگهبان در اینجا وجود دارند، پس به سمت آن ها چاقو بکشید تا به سرعت به هدفتان برسید. هنگامی که مادر خود را نجات دادید، در طول بخش اول از او دفاع کنید. آن جا تنها چند دشمن وجود دارند، پس نابود کردن آن ها نیاز به تلاش زیادی ندارد. پس از آن به سمت بیرون بروید تا دو هدف را نابود کنید. از آن ها توسط نیروهای شعله افکن دفاع می شود که باید چند تیر به سمت آن ها شلیک کنید تا بتوانید آن ها را بکشید، پس قبل از اینکه وارد این مبارزات شوید، مطمئن شوید که مهمات کافی را به همراه دارید. برای اینکه همه دستگاه ها را نابود کنید، کافی است به سمت بالای آن ها حرکت کنید و شخصیت شما با آن ارتباط برقرار خواهد کرد. پس از اینکه هر دوی آن ها را منفجر کردید، باید به سمت عقب و پل اصلی بازگردید.

از آنجایی که دیگر نیازی به پنهانی حرکت کردن نیست، ما به شما پیشنهاد می کنیم که مسیر جاده را در پیش بگیرید و تمامی سربازانی که در مسیرتان می بینید را بکشید، زیرا این کار مستقیما شما را به سمت هدفتان هدایت می کند. همچنان بی صدا و در خفا این مرحله با اسکی شروع می شود، پس مسیر را به سمت پایین کوه سر بخورید و مسیر عمومی هدف را در پیش بگیرید. نگران نباشید، هیچ گونه شکستی در این قسمت شما را از بین نمی برد و زمانی که بمیرید این مرحله پایان می یابد. از اینجا، باید مسیرتان را از راهی پیچ در پیچ در پیش بگیرید و از چندین منطقه چک پوینت بگذرید تا در نهایت به مقصد برسید. می توانید این کار را به آهستگی انجام دهید و یا بدوید و به همه سمت ها شلیک کنید.

راهنمای بازی

تمامی سربازان را بکشید و سلاح آن ها را تصاحب کنید، راه را در پیش بگیرید و از پل بگذرید و به سمت منطقه بعدی بروید. می توانید برای این کار از ماشین استفاده کنید. اگر تنها به دنبال این هستید که این مرحله را به اتمام برسانید از داستان بازی لذت ببرید. ما به شما روش دویدن و تیراندازی را پیشنهاد می کنیم، زیرا بسیار ساده تر است و از آن جا که تفنگ بسیار قدرتمندی در دسترس دارید، این کار خیلی چالش انگیز نخواهد بود. اگر قصد دارید این کار را به آهستگی انجام دهید، بهترین کار این است که برای کشتن دشمنان از خنجر پرتاب شونده استفاده کنید، و هرگز جاده را دنبال نکنید. شما به طور مرتب در بازی آهنگ هایی را خواهید شنید که شما را به مناطق جانبی می رسانند،

و به شما این امکان را می دهد که از چک پوینت هایی که پر از دشمنان هستند بگذرید. زمانی که به ساختمان اولیه رسیدید، به سمت داخل بروید و چند طبقه به سمت بالا بروید تا به هدفتان برسید. چند نگهبان در اینجا وجود دارند، پس به سمت آن ها چاقو بکشید تا به سرعت به هدفتان برسید. هنگامی که مادر خود را نجات دادید، در طول بخش اول از او دفاع کنید. آن جا تنها چند دشمن وجود دارند، پس نابود کردن آن ها نیاز به تلاش زیادی ندارد. پس از آن به سمت بیرون بروید تا دو هدف را نابود کنید.

از آن ها توسط نیروهای شعله افکن دفاع می شود که باید چند تیر به سمت آن ها شلیک کنید تا بتوانید آن ها را بکشید، پس قبل از اینکه وارد این مبارزات شوید، مطمئن شوید که مهمات کافی را به همراه دارید. برای اینکه همه دستگاه ها را نابود کنید، کافی است به سمت بالای آن ها حرکت کنید و شخصیت شما با آن ارتباط برقرار خواهد کرد. برای  خرید battlefield v  اینجا کلیک کنید . پس از اینکه هر دوی آن ها را منفجر کردید، باید به سمت عقب و پل اصلی بازگردید. از آنجایی که دیگر نیازی به پنهانی حرکت کردن نیست، ما به شما پیشنهاد می کنیم که مسیر جاده را در پیش بگیرید و تمامی سربازانی که در مسیرتان می بینید را بکشید، زیرا این کار مستقیما شما را به سمت هدفتان هدایت می کند.

همه چیز خاکستر است

این مرحله نسبتا ساده است. هدف اولیه شما این است که گرم شوید و بدانید چه کاری باید انجام دهید. آتش هایی در سراسر نقشه وجود خواهند داشت، که البته در فاصله دور هم قابل تشخیص هستند. البته معمولا سربازانی وجود دارند که از آن ها نگهبانی می کنند، پس آماده باشید که اگر دشمنی را در کنار هر یک از این آتش ها دیدید، نابود کنید. از یک آتش به سمت آتش دیگر بروید، تا ایستگاه انرژی الکتریکی را در قسمت راست دره مشاهده کنید.

از آن بالا روید، سپس به سمت غرب بروید تا از ان بگذرید. سپس باید از سراشیبی بازگردید، و مادامی که شما دزدکی از کنار دشمنان می گذرید و به سمت اتمام و خروج این مرحله می روید، دره تنگ تر می شود. زمانی که بخش های نمایشی به اتمام رسید، کافی است بایستید و به حرکت به جلو ادامه دهید و در نهایت این ماموریت نیز پایان خواهد یافت. توجه داشته باشید، در هیچ قسمتی واقعا نیازی به درگیر شدن با دشمنان روی این نقشه ندارید. می توانید به سادگی از ابتدای ماموریت، از برف ها عبور کنید، از شیب ها سر بخورید، از ایستگاه بگذرید و سپس از سمت غرب بروید و از شیب بگذرید و خارج شوید.