علمی و پزشکی

درخواست کمک ستادمبارزه با مواد مخدر از خیران برای ساماندهی معتادان متجاهر

به گزارش شفاف، دکتر اسکندر مومنی صبح امروز در بازدید از مرکز مراقبت، درمان و کاهش آسیب مواد مخدر ماده 16 شهرستان ملارد غرب استان تهران گفت: اولویت های اول در حوزه مبارزه با مواد مخدر که جمهوری بر آن تاکید ویژه ای دارد، پیش بینی شده است که سازماندهی کاملی در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری دوره های آموزشی گفت: پس از طی مراحل درمان، دوره های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، آن دوره ها در مرکز اخوان برگزار می شود.

دبیرکل اعلام کرد. افرادی که در این مراکز حضور دارند، پس از سم زدایی، مراحل اولیه و اقدامات روانی، مهارت هایی را می آموزند که از مجموع این مهارت ها، محصولاتی را در خارج از مرکز سفارش داده اند، حتی بخشی از درآمد را. این افراد برگردانده خواهند شد.

یکی از مؤمنان گفت: یعنی اگر معتاد معتاد درمان شود و مهارت نداشته باشد، درمان به تنهایی کافی نخواهد بود. بنابراین توانمندسازی این افراد بخش مهمی از درمان است که مهم ترین آن آموزش و بازگشت به جامعه است.

او گفت. این مجموعه برای ایجاد اشتغال کافی نیست، خیرین می توانند نقش مهمی در این موضوع داشته باشند، چون دولت به تنهایی قادر به ساماندهی این موضوع نیست، رویکرد اجتماعی در این حوزه بسیار مهم است. لذا از کلیه خیرین و دست اندرکاران امور خیر تقاضا داریم به این موضوع رسیدگی کنند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر. دبیرکل در پایان گفت. وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل، مراقبت و راهنمایی معتادان متجاهر پس از درمان است که خانواده های زیادی را درگیر خود می کند و از همه می خواهیم در این زمینه برای بازگشت معتادان به جامعه تلاش کنند. قوه قضائیه، مجلس، ستاد.» مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و بهزیستی در تلاش هستند تا معتادان متجاهر را به جامعه بازگردانند.