استان ها

حمایت از صنایع کوچک عامل توسعه اقتصادی کشور و گذار از تحریم‌ها می شود

به گزارش سرگرمی برای همه البرز. «حمیدرضا آقاب نشین» در جلسه کارگروه تسهیل در تولید صنایع کوچک و رفع موانع که در شرکت شهرهای صنعتی استان البرز برگزار شد، با برشمردن مزیت های شرکت های کوچک و متوسط ​​اعلام کرد: العالی درباره اهمیت صنایع کوچک و متوسط ​​گفت: «آنچه در جامعه ایجاد اشتغال می کند و به نفع طبقات پایین جامعه است. اینها صنایع کوچک و متوسط ​​هستند. آنها را تقویت کنید و آنها را پیش ببرید.»

او روشن کرد. یکی دیگر از نقاط قوت صنایع کوچک، نقش بی بدیل آنها در خنثی سازی تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران اسلامی است که می تواند در تحقق خودکفایی و شکوفایی اقتصادی کشور، افزایش تولید ملی نقش کلیدی و موثری داشته باشد.

آقاب نشین خاطرنشان کرد. واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ​​نقش حیاتی در توسعه اقتصاد و رونق کسب و کار کشورها دارند و با توجه به مشکلات ایجاد شده برای کشورمان در زمینه اشتغال طی دهه های اخیر، راه برون رفت از این وضعیت حمایت همه جانبه از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

به گفته این مسئول، انعطاف پذیری یکی از ویژگی های این شعب است. بر اساس آمار اعلام شده بیش از 90 درصد صنایع ایران را صنایع کوچک و متوسط ​​تشکیل می دهند و همانطور که آمارها نشان می دهد این صنایع سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده اند که اهمیت این معضل را دوچندان می کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی البرز ادامه داد. صنایع کوچک و متوسط ​​دارای ویژگی های بسیاری هستند که از جمله آنها می توان به انعطاف پذیری در برابر نوسانات اقتصادی، تغییر ذائقه بازار، تنوع تولید و تغییرات محصول اشاره کرد. حداقل زمان ممکن و دلیل این ویژگی ها تعداد کم کارمندان، حجم کم سرمایه گذاری، چابکی و … می باشد.

وی با بیان اینکه در یک اقتصاد پویا و باثبات همراه با رونق اقتصادی، حمایت از SMEها در اولویت قرار دارد و عمده سرمایه گذاری های دولتی و زیرساخت های حمایتی در دنیا معطوف به صنایع کوچک و متوسط ​​است. صنایع کوچک و متوسط، به عنوان شرکت شهرهای صنعتی استان البرز، فرصت های مالی، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری تورهای صنعتی، اعزام هیئت های تجاری و صنعتی به نمایشگاه های داخلی و خارجی، حمایت از خوشه های صنعتی، احیای راکد و نیمه فعال را فراهم می کنیم. فعال کوچک صنعت. گامی جدی در جهت ارتقا و توسعه صنایع کوچک دانش بنیان در استان البرز برداشته ایم.

48: