استان ها

توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی تربت‌حیدریه سرعت می‌گیرد

برای دستیابی به اهداف اصلی جمهوری اسلامی ایران علم و سیاست توسعه فناوری و گسترش دانشگاه و مراکز فناوری و همکاری ویژه و ارتقاء نوآوری منطقه ای و توسعه فناوری ، دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ای تربت حیدر و همکاری R برای :

توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه در حال شتاب گرفتن است

یکی از اهداف این تفاهم نامه با امضای رضا هان عنبر ، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه ، توسعه اقتصاد مبتنی بر علم را ارتقا می بخشد. شهر ، که به دانشگاه برای کارآفرینی کمک می کند ، استفاده بهینه از زیرساخت های دانشگاه و سایر دستگاه های اجرایی شهر در توسعه فناوری و کارآفرینی دانش بنیان ، ترویج گفتمان نوآوری و اقتصاد دانش بنیان با تشویق اساتید ، اساتید

توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه در حال شتاب گرفتن است

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دریافت حمایت های مختلف از پارک علم و فناوری خراسان رضوی و دانشگاه ، از جمله در دسترس بودن تجهیزات برای راه اندازی بخش های فناوری در دانشگاه ، ارزیابی پروژه های پیشنهادی ، حمایت مالی از بخش های فناوری دانشگاه ، صدور مجوز فناوری به سایر بخشهای یادداشت ممکن است به مرکز رشد دانشگاه تربت حیدریه بروند. ، خیابان رازی ، نبش رازی 6 به موارد زیر اشاره دارد:

توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه در حال شتاب گرفتن است

انتهای پیام / 4117/4062 /