عمومی

توزیع هوشمند میوه تنظیم بازاری شب عید ۲۰ درصد زیر قیمت بازار

به گزارش پایگاه شبکه اطلاع رسانی :
«صدراعلی اکبرخانی» در نشست خبری خود درباره ساماندهی بازار میوه در شب بایرام افزود. برای دستیابی به این هدف، 24000 تن پرتقال تامسون، 8000 تن پرتقال والنسیا جنوبی و 17000 تن سیب به اضافه 10 درصد عرضه خواهد شد. بیش از نیاز استان ها در شب بایرام نگهداری می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی روستایی کشور خبر داد. نحوه توزیع ثمرات تنظیم بازار در سال جاری در شب بایرام علاوه بر توزیع سنتی معمول هر ساله مقداری از آن به صورت منطقی تحویل منازل می شود.

به علی اکبرخان گفت. برای جلوگیری از التهابات در بازار، ثمرات تنظیم بازار 15 تا 20 درصد کمتر از بازار عرضه می شود.

وی با اعلام اینکه تولید پرتقال تامسون مازندران در سال جاری بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است، گفت: برای حمایت از تولیدکننده داخلی، میوه های تنظیم شده بازار با قیمت بالاتر از بازار خریداری می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی – کشاورزی کشور گفت. حجم تولید سیب امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه برای تنظیم بازار شب تعطیلات با تنظیم بازار مشکلی نخواهیم داشت، افزود: «امسال در تعدادی از مناطق بزرگ کشور ثمره شب بایرام در صورت موفقیت این برنامه هوشمندانه خواهد بود. به مناطق دیگر سرایت خواهد کرد.»

دولت هر ساله برای حمایت از تولیدکنندگان سیب و پرتقال را با قیمت های مناسب و برای حمایت از مصرف کنندگان با قیمت های تنظیم شده بازار خریداری می کند.