ورزشی

تهران در تیرماه تورم کمتری را تجربه کرد

بررسی ها نشان می دهد که تورم ماهانه غیرخوراکی در مناطق شهری استان تهران بیشتر از تورم ماهانه غیرخوراکی در مناطق روستایی تهران است، در حالی که تورم مواد غذایی برعکس است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تورم ماهانه تیرماه امسال از 12 درصد در خرداد به 4.6 درصد رسید، هرچند تورم تیرماه نسبت به ماه قبل کاهش چشمگیری داشته است، اما این شاخص همچنان ادامه دارد. در میان نرخ تورم ماهانه بالا محسوب می شود.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه 54 درصد برآورد شد که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، به عبارتی خانوارها در تیرماه امسال به‌طور متوسط ​​54 درصد بیشتر برای سبد کالا و خدمات اختصاص داده‌اند. تا تیرماه سال گذشته

تورم ماهانه استان تهران زیر ذره بین

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آماری تورم کشور، نرخ تورم ماهانه استان تهران در مردادماه 4.4 درصد بوده که کمتر از میانگین کشوری است. در این منطقه تورم ماهانه مناطق شهری نیز مانند تورم عمومی 4.4 است. درصد و همچنین در مناطق روستایی این منطقه تورم در ماه گذشته 4.7 درصد برآورد شده است.
در چند ماه گذشته سهم غذا در ایجاد تورم بسیار بالا بوده است، از سوی دیگر نمی توان ادعا کرد که سهم غذا در سبد مصرفی اقشار کم درآمد جامعه بیشتر است. بنابراین با وجود اینکه روستاییان درآمد کمتری نسبت به شهری دارند، تورم در روستاها بیشتر بوده است.

از نظر تورم سالانه به طور کلی می توان گفت که تورم ثبت شده در استان تهران در تیرماه کمتر از سایر استان های کشور بوده است، به عبارت دیگر تهران یکی از استان هایی محسوب می شود که تورم و تورم کمتری نسبت به سایر استان ها داشته است. استان های دیگر در چند ماه گذشته داشته باشید.

تورم ۸۴ درصدی مواد غذایی در تهران

تورم ماهانه محصولات خوراکی در استان تهران 5.3 درصد برآورد شده است که کمتر از میانگین شاخص کل کشور است. همچنین تورم نقطه به نقطه غذا در استان تهران 84.7 درصد برآورد شده است.

اگرچه این شاخص تورم بسیار بالاست، اما در مقایسه با بسیاری از استان ها، تورم مواد غذایی در تهران کمتر بود به طوری که در 10 استان کشور این شاخص بالای 90 درصد ثبت شد. تورم سالانه یا دوازده ماهه مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات در شهر تهران 56.8 درصد برآورد شده است.

تورم ماهانه محصولات غیرخوراکی در تیرماه 4.1 درصد و تورم ماهانه محصولات غیرخوراکی در کل جمهوری 3.8 درصد برآورد شده است. برخلاف اینکه تورم محصولات غذایی در تهران کمتر از میانگین کشوری است، اما در شاخص تورم محصولات غیرخوراکی، تورم تهران بیشتر از کل کشور است.

تورم سال به سال و نقطه به نقطه استان تهران در تیرماه به ترتیب 33 درصد و 38.5 درصد بوده است. همچنین تحقیقات نشان می دهد که تورم ماهانه غیرخوراکی در مناطق شهری استان تهران بیشتر از تورم ماهانه غیرخوراکی در مناطق روستایی تهران است، در حالی که تورم مواد غذایی برعکس است.

انتهای پیام/4129/