اجتماعی

تغییر اقلیم از مهمترین علل شوری خاک است

سرگرمی برای همه/ کردستان: مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت. تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و عدم مدیریت صحیح منابع از شایع ترین علل شوری خاک هستند.

فریبا رضا امروز (یکشنبه ۱۴ آذرماه) به مناسبت روز جهانی زمین گفت. شوری خاک یک مشکل عمده در تولید محصولات زراعی در سراسر جهان است و تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و عدم مدیریت صحیح منابع از شایع ترین علل شوری خاک است. مشکل این مشکل منجر به پیامدهای نامطلوب اجتماعی-اقتصادی مانند کاهش تولید، کاهش بازگشت سرمایه کشاورزان، مهاجرت به شهرها، پیامدهای زیست محیطی مانند تخریب اکوسیستم ها می شود.

وی تأثیر شوری خاک بر رشد گیاهان را بسیار مخرب دانست. 20 درصد از زمین های قابل کشت جهان 33 33 درصد از زمین های آبی تحت تأثیر نمک از بین می رود یا از بین می رود و این فرآیند قابل استفاده است. تغییر اقلیم آب‌های زیرزمینی اضافی افزایش استفاده از آب با کیفیت پایین در آبیاری. بنابراین حذف و مقابله با شور شدن خاک یکی از الزامات کشاورزی زودبازده است.

وی با بیان اینکه شوری بیش از حد خاک باعث کاهش بهره وری بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله بیشتر سبزیجات می شود، ادامه داد. در اکثر غذاهای گیاهی آستانه شوری پایین است و زمانی که از آب نمک برای آبیاری استفاده می شود، تحمل سبزیجات به نمک کاهش می یابد. بنابراین علاوه بر شوری خاک، رفع شوری آب نیز از دیگر دغدغه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رضا بر بهترین راه حل برای مبارزه با شوری تاکید کرد. حذف شوری را می توان 3 روش کلی دفع نمک، تبدیل نمک و کنترل نامید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در پایان خاطرنشان کرد. برای افزایش بهره وری خاک می توان شرایط تامین آب، مدل کشت ویژه، بهبود کانال های آبیاری، مکانیزاسیون، کاهش زیست توده یا ضایعات کشاورزی را با استفاده از کودها بهینه کرد. او به تلاش‌ها برای تمایز بین علت و معلول در کشاورزی اشاره کرد.

با توجه به اهمیت زمین به عنوان یکی از مهم ترین اجزای طبیعت، اتحادیه جهانی خاک شناسی در سال 2003 به مناسبت اهمیت زمین و پیشگیری و تخریب آن، 5 دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک اعلام کرد.

این روز جهانی تعطیلاتی است که اهمیت زمین و استفاده پایدار از آن را برای جوامع در سراسر جهان بررسی می کند.

انتهای پیام: