تبصره ماده ۱۰۰ بستری برای تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مودیان بزرگ

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری سرگرمی برای همه، مالیات ستانی حقه از همگان همواره یکی از اهداف نظام مالیاتی کشور بوده است. دولت سیزدهم طی دو سال و نیم گذشته گام‌های جدی در این زمینه برداشته است. تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک بستر سیستمی و اطلاعات محور برای اخذ مالیات از مودیان کوچک مطرح شده است.

بر اساس این تبصره، مودیانی که تا ۱۰۰ برابر سقف معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۲ فروش سالانه کالا و خدمات داشته اند، نیازی به نگهداری دفاتر ندارند و اظهارنامه مالیاتی به صورت پیش فرض برایشان صادر می‌شود.

با توجه به مشوق‌هایی که در این تبصره در نظر گرفته شده است، به نفع مودیان است که از این چارچوب برای پرداخت مالیات شان استفاده کنند. بر این اساس، معافیت‌های مدنظر برای مودیان به صورت خودکار اعمال می‌شود. همچنین در چارچوب این تبصره، مودیان می‌توانند به صورت اقساطی مالیاتشان را بپردازند. 
بسیاری بر این عقیده اند هر اقدامی در راستای سیستم محور شدن نظام مالیاتی کشور انجام شود، مثبت است. به این ترتیب، دخالت ممیزان مالیاتی در امور مالیات ستانی به حداقل می‌رسد و بستر بسیاری از سوءاستفاده‌های احتمالی از بین می‌رود.

تبصره ماده ۱۰۰ بستری برای تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مودیان بزرگ

محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری سرگرمی برای همه درباره تبصره ماده ۱۰۰ و اینکه با استفاده از این چارچوب سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر امور مهم‌تر تمرکز کند، اظهار داشت: طی چند دهه گذشته همواره این هدف گذاری وجود داشته است که سازمان بتواند بر مودیان بزرگ و مسائل مهم متمرکز شود.

وی ادامه داد: اوایل دهه ۱۳۷۰ بر اساس گزارشی که تهیه کردیم، متوجه شدیم تخصیص نامناسبی بین امکانات و بازدهی سرفصل‌ها وجود دارد. در آن زمان مالیات بر ارزش افزوده نبود. بررسی‌ها نشان داد که ۱۶ درصد از امکانات سیستم مالیاتی به بخش شرکت‌ها تخصیص پیدا کرده است که ۸۵ درصد از وصولی را تأمین می‌کردند. در مقابل ۴۰ درصد از امکانات به مستغلات اختصاص یافته بود که ۲ درصد از وصولی‌ها را تأمین می‌کرد. ۴۰ درصد از امکانات نیز به مشاغل اختصاص می‌یافت که ۴ درصد وصولی به این بخش مربوط می‌شد. بر اثر نتایجی که به دست آوردیم، موضوع تمرکز بر مودیان بزرگ مطرح شد.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: ما باید به این سمت حرکت کنیم که تمرکزمان را بر مودیان بزرگ و پردرآمد بگذاریم. در حال حاضر، بخش زیادی از ۷ و نیم میلیون مودی مالیاتی که در کشور داریم، سیاهی لشگر هستند و نباید امکانات سیستم مالیاتی را به آن‌ها اختصاص دهیم. تبصره ماده ۱۰۰ در این راستا کمک کننده است.

تبصره ماده ۱۰۰ بستری برای تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مودیان بزرگ

یزدی زاده گفت: تمام مزیت‌هایی که کارشناسان برای تبصره ماده ۱۰۰ مطرح می‌کنند، مبنی بر اینکه از حجم کاری سازمان امور مالیاتی می‌کاهد و به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود، دخالت ممیزان را در مالیات ستانی کاهش می‌دهد و به سیستم محور شدن مالیات دهی کمک می‌کند، درست است.

این کارشناس امور مالیاتی توضیح داد: تمرکز بر مودیان بزرگ جزو اهداف والایی است که سازمان امور مالیاتی با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ می‌تواند به آن تحقق ببخشد. با استفاده از این چارچوب بخش زیادی از مودیان به صورت خودکار برایشان اظهارنامه مالیاتی صادر می‌شود و نیازی به دخالت ممیزان مالیاتی در این مسائل وجود ندارد. این روند برای مودیان هم نفع دارد و نیازی به بروکراسی عریض و طویل مالیاتی نیست.

یزدی زاده گفت: اگر می‌خواهیم به صورت کامل از مزیت‌های تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند شویم، باید بتوانیم سیستم اطلاعاتی پویا مبتنی بر گردش درآمد را ایجاد کنیم. با اجرای ماده ۱۶۳ مالیات علی الحساب مزیت‌های زیادی به دست می‌آید. همچنین سازمان امور مالیاتی باید ماده ۱۴۸ را تصریح کند تا از مزیت‌های بهره‌مند شویم.

انتهای پیام/