علمی و پزشکی

تاکید رئیس جمهور شهید بر اهمیت بهره‌مندی مردم از غذای سالم، با کیفیت و ارزان

تاکید رئیس جمهور شهید بر اهمیت بهره‌مندی مردم از غذای سالم، با کیفیت و ارزان
عکس دریافتی از وزارت بهداشت.

نشست روسای دبیرخانه‌های سلامت 38 دستگاه اجرایی به منظور هم افزایی و افزایش تعاملات بین بخشی در جهت اجرای سند ملی امنیت غذایی با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

 به گزارش سرگرمی برای همه، در این نشست دکتر محمد اسماعیل مطلق در هجدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نشست روسای دبیرخانه‌های سلامت 38 دستگاه اجرایی به رهنمودهای رئیس جمهور شهید اشاره و خاطر نشان کرد: رئیس جمهور شهید همواره در سخنان خود ضمن تاکید بر همکاری، هماهنگی و رفع هم پوشانی‌ها در دستگاه‌های اجرایی بر اهمیت بهره‌مندی مردم کشور از غذای سالم، با کیفیت و ارزان تاکید می‌کرد و اکنون ما باید با همدلی و همکاری، رهنمودهای ایشان را در این زمینه با جدیت پیگیری و اجرایی کنیم.

در این نشست، مسئولین دبیرخانه‌های سلامت دستگاه های اجرایی، پیشرفت ها و چالش های اجرایی و هم چنین اولویت های برنامه ها و الزامات اجرایی را در جهت تولید و تامین پایدار غذا، سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی و بهبود دسترسی اقتصادی مردم بویژه اقشار کم در آمد به غذای کافی، سالم و با کیفیت ارائه کردند و خواستار برگزاری منظم جلسات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای ارتقاء سلامت و بهبود امنیت غذایی در کشور شدند.

انتهای پیام