بن خرید رسانه‌ها برای نمایشگاه کتاب ۴۰۵ هزار تومان است، نه یک میلیون تومان!

در روز پنجم نمایشگاه کتاب تهران، بخش خبری وزارت ارشاد اعلام کرد که اصحاب رسانه می‌توانند بن اعتباری خرید یک میلیون تومانی کتاب دریافت کنند؛ اما به نظر می‌رسد توضیحات داده شده اشتباه است و تخفیفی که اعمال می‌شود، ۴۵ درصد از خرید و حداکثر ۴۰۵ هزار تومان است نه یک میلیون تومان.

به گزارش سرگرمی برای همه، خبر خوب روز پنجم نمایشگاه کتاب برای اصحاب رسانه فعال در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و خبرنگاران آزاد که پرونده فعال در «ای‌رسانه» [سامانه جامع رسانه‌ای] دارند، این بود که می‌توانند از بن تخفیف یک میلیون تومانی برای خرید کتاب استفاده کنند. طبق اعلام معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات‌ وزارت ارشاد، این یک میلیون تومان شامل «۵۰۰ تومان سهم فرد، ۴۰۰ تومان سهم معاونت و ۱۰ درصد بعدی از محل تخفیف ناشران» تامین می‌شود.

موضوعی که باید توضیح داده می‌شد این بود که آن ۱۰ درصد سهم تخفیف ناشران، در ابتدای ورود ناشر به نمایشگاه اعمال شده است و طبیعتا اختصاصی خبرنگاران نیست.

از ۹۰۰ هزار تومانِ باقیمانده هم، طبق خبر اعلام شده ۵۰۰ هزار تومان را باید خودِ اصحاب رسانه بپردازند که طبیعتا ارتباطی با یارانه بودن آن ندارد. حداکثر ۴۰۵ هزار تومان را معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت ارشاد پرداخت می‌کند که پس از تکمیل سبد خرید در سایت فروش مجازی نمایشگاه، به صورت خودکار اعمال می‌شود و می‌توان آن را بن خرید اعتباری اصحاب رسانه دانست!

البته در صفحه فاکتور خرید کتاب در سایت فروش مجازی، به صراحت اعلام شده است که «یارانه خرید کتاب – اصحاب رسانه، تا سقف ۹۰۰ هزار تومان خرید، ۴۵ درصد یا ۴۰۵ هزار تومان است».

در واقع، اصحاب رسانه هر میزان خریدی که تا ۹۰۰ هزار تومان داشته باشند، ۴۵ درصد تخفیف (+۱۰ درصد تخفیف معمول سایت مجازی نمایشگاه) را دریافت می‌کنند.

در عین حال، تخفیف اصحاب رسانه فقط تا ۹۰۰ هزار تومان معتبر است و اگر خریدهای شما بیش از این رقم باشد، فقط همان ۴۵ درصد یا ۴۰۵ هزار تومان تحفیف (+۱۰ درصد تخفیف معمول سایت مجازی نمایشگاه) را دریافت می‌کنید. همچنین درصورتیکه مثلا ۵۰۰ هزار تومان خرید کنید، نمی‌توانید از ۴۰۵ هزار تومان سقف بن تخفیف استفاده کنید و سامانه در هر حالتی، ۴۵ درصد (+۱۰ درصد سامانه مجازی) به شما تخفیف می‌دهد. 

بن خرید رسانه‌ها برای نمایشگاه کتاب ۴۰۵ هزار تومان است، نه یک میلیون تومان!
بن تخفیف خرید کتاب اصحاب رسانه

انتهای پیام