برگه‌های امتحانات خرداد دانش آموزان چگونه تصحیح می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

 امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم در پنجشنبه ۳۱ خرداد به پایان رسید و امتحانات نهایی پایه دهم تا دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت. در این گزارش، فرآیند تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی را به صورت گام به گام شرح می‌دهیم.

پس از ارسال برگه‌ها به مصححان، راهنمای تصحیح سؤالات که توسط طراحان سؤال آماده شده در اختیار ناظران دفتر تألیف کتاب‌های درسی و دبیرخانه راهبری آن درس قرار می‌گیرد تا از نظر میزان دقت و جامعیت پاسخ‌ها بررسی شوند.

راهنمای تصحیح باید به گونه‌ای باشد که هرگونه جواب صحیحی را حتی اگر در کتاب‌های درسی نباشد دربرگیرد تا دانش‌آموزانی که با خلاقیت و ادبیات خاص خود به سؤالات پاسخ صحیح می‌دهند نمره کامل بگیرند.

کار تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی به صورت نیمه‌الکترونیکی و بلافاصله پس از تأیید راهنمای تصحیح توسط مصححان آغاز می‌شود. در این روش برگه شرکت‌کنندگان اسکن و در سامانه بارگذاری می‌شود سپس سربرگ پاسخنامه‌ها که حاوی مشخصات شرکت‌کنندگان است توسط سامانه جدا و پاسخنامه‌ها برای مصححان مستقر در یکی از استان‌های کشور البته به جز استان محل تحصیل شرکت‌کننده ارسال و دوبار توسط دو مصحح مستقل تصحیح می‌شود.

درصورتی که اختلاف نمرات دو مصحح یک نمره یا کمتر باشد میانگین نمرات آن‌ها توسط سامانه محاسبه و به عنوان نمره نهایی ثبت و اگر اختلاف نمره دو مصحح بیش از یک نمره باشد پاسخنامه به مصحح سوم ارجاع داده می‌شود که نظر او مرجع اصلی است، اگر اختلاف نمره بین سه مصحح فاحش باشد برگه امتحان به چرخه تصحیح باز می‌گردد.

تصحیح برگه‌ها بر عهده مصححان و شمارش نمرات بر عهده سیستم است.

پیش از این محسن زارعی؛ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش گفته بود: اگر مصحح در تصحیح خطا‌های متعدد داشته باشد، سامانه به او هشدار می‌دهد و اگر این روش او تداوم داشته باشد دسترسی‌اش قطع خواهد شد. مصححان باید برگه‌های امتحانات نهایی را طبق راهنمای ارائه شده تصحیح کنند و از خود اجتهاد نکنند.